Nejnovější zprávy: Před 30 lety byly v Ostravě první svobodné komunální volby. Vyhrálo OF (44,8 %) před komunisty a lidovci Do Hrabůvky se vrátila Sedící žena. Kašna má i vodní příboj

Společnost

Prostor nákupního střediska v Hrabůvce osvěží nové jezírko

Na základě podnětů obyvatel Ostravy-Jihu bylo ve spolupráci s městem Ostrava rozhodnuto o umístění jezírka i studii na úpravu sousední lokality.

Vizualizace: Ostrava-Jih

Projekt Regenerace Hrabůvky se týká prostoru od nákupního střediska na Horní ulici, přes finanční úřad, podél celé ulice Dr. Martínka až ke kostelu. Celá proměna proběhne v pěti jednotlivých etapách, které jsou v různých fázích připravenosti a realizace.

Vloni již proběhla výstavba nového parkoviště za poliklinikou, postupují stavební práce na Náměstí Jih. Na prostor před Poliklinikou se bude zadávat prováděcí projektová dokumentace.

V příštím roce začne v rámci 4. etapy realizace projektu Zeleň Savarin. Na ten v roce následujícím naváže projekt parkové úpravy s vodním prvkem s názvem Jezírko, připravovaný statutárním městem Ostrava v rámci Adaptační strategie na změnu klimatu.

„Jsem rád, že lidé využili možnost se k celému záměru vyjádřit, jejich náměty a podněty mimo jiné zohledníme i při tvorbě připravovaného Strategického plánu městského obvodu,“ uvedl místostarosta Jan Dohnal, odpovědný za strategický rozvoj Jihu.

Informace o konceptu uvedené více etapové investice, včetně vizualizace, vyvolaly řadu otázek. Diskutovalo se také, zda přesunout „Jezírko“ do lokality u restaurace Kozlovna u Ježka.

„Na základě veřejného projednání bylo ve spolupráci se statutárním městem Ostrava rozhodnuto o realizaci jezírka v původně plánované lokalitě u hřiště na ulici Klegova. Na revitalizaci lokality u restaurace Kozlovna u Ježka bude zpracována v rámci projektu Revitalizace sídliště Hrabůvka dílčí studie na opravu stávajícího hřiště a umístění krajinotvorných prvků,“ upřesnil Jan Dohnal s tím, že na jezírko se mohou lidé těšit v roce 2021