Proměny kraje
29/06/2020 Jaroslav Baďura

Řidiči se dočkali, náročná rekonstrukce estakády pod Bazaly je u konce

​Motoristé, kteří jezdí po estakádě Bazaly v Ostravě, se dočkali kvalitnější komunikace.

Po třech letech skončila náročná modernizace a rekonstrukce páteřní silnice a mostů spojujících centrum krajského města s Frýdkem-Místkem, Havířovem a Bohumínem. Do provozu bude uvedena 30. června.

Cílem celé stavby v centru Ostravy bylo ve dvou etapách zrekonstruovat estakádu na Českobratrské ulici (II/479), kterou tvoří patnáct mostů, přilehlé úseky této frekventované ulice, veřejné osvětlení, trolejové vedení a přeložky sítí.

Celkové náklady financované převážně evropskými fondy, Moravskoslezským krajem, městem Ostravou a státem se pohybují okolo 259 milionů korun včetně DPH. U obou etap zhotovitel, společnost STRABAG, dodržel termín realizace.

„Technický stav mostů byl špatný, protékaly mostní závěry, narušeny byly betonové konstrukce, ty ocelové byly zrezivělé. Celé území je poddolované, což je špatně pro nosné konstrukce mostů. Museli jsme je proto výškově upravovat. Pokud bychom k rekonstrukci estakády nepřistoupili, museli bychom ji poměrně brzy zavřít,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro finance a investice Jaroslav Kania.

"I přes nemalé finanční náklady a nepohodlí občanů po dobu rekonstrukce - za trpělivost, pochopení a disciplinovanost jim děkuji, šlo velmi důležitou stavbu, která odstranila vážný problém. Díky ní tu řidiči stavbaře na dlouhou dobu neuvidí. Garantuji jim komfortní a bezpečnou jízdu v této části krajského města,“ řekl náměstek Jaroslav Kania.

Dodal, že po odkrytí jednotlivých vrstev konstrukce mostů se ukázalo, že některé jsou mnohem více opotřebovanější, než se předpokládalo.

„Mostní pole bylo popraskané, stejně tak železobetonová deska nájezdové rampy, vzpříčené bylo ložisko a další. Rozdíl byl i mezi historickou dokumentací a realitou. Některé prvky byly původně budovány jako pokusné atypické, neodpovídaly podkladům, ze kterých se vyhotovovala projektová dokumentace pro provádění stavby. S tím vším se musel zhotovitel i projektant společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava v průběhu výstavby vypořádat. Zvládli to dobře a v termínu,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Sdílejte článek