Proměny kraje
10/05/2019 Jan Smekal

Škola se pyšní moderními učebnami. Studenti by měli snadněji najít uplatnění

Nová laboratoř elektrických měření, učebna virtuálního svařování i jazyková laboratoř. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Havířov-Šumbark se může pochlubit moderním zázemím pro studenty.

Přestože se Moravskoslezský kraj snaží podporovat technické vzdělávání, na trhu práce je stále nedostatek řemeslníků.

Dalším krokem, který by mohl mladé lidi přilákat k technickým oborům, by mohla být modernizace učeben na Střední škole elektrotechniky a strojírenství v Havířově-Šumbarku. Ta se teď může pyšnit skutečně moderním zázemím.

„Nacházíme se ve složitější době, kdy je třeba myslet na to, že jsme se přehoupli z 20. do 21. století. A protože pokrok se nedá zastavit, musíme modernizovat učebny na školách. V tomto nám ohromně pomáhají peníze z Evropské unie. Bez nich by vybavení škol zůstalo ve 20. století,“ upozornil náměstek hejtmana pro školství a sport Stanislav Folwarczny, který se v pátek zúčastnil slavnostního zahájení výuky v modernizovaných učebnách a laboratořích Střední školy elektrotechniky a strojírenství v Havířově-Šumbarku.

Jednou z modernizovaných učeben je nová laboratoř elektrických měření, která je určena pro žáky, kteří se teprve seznamují s měřícími přístroji praktickou cestou.

„Jsou tady řešeny úlohy základního měření veličin, obvodů, součástek, případně elektrických zdrojů. Doufáme, že díky tomu, že se tady žáci s těmito věcmi seznámí prakticky, budou mít daleko větší uplatnění na pracovním trhu v porovnání s těmi, kteří to všechno umí jen teoreticky,“ uvedl Pavel Chmiel, učitel elektro předmětů na havířovské škole.

„Žáci tady řeší nejzákladnější úlohy určené pro žáky druhého ročníku. Patří mezi ně měření elektrického napětí, proudu, odporu, výkonu, což jsou základní elektrické veličiny. Seznamují se i s komplikovanějšími přístroji jako je třeba osciloskop. Zkouší i měření na složitějších obvodech jako jsou třeba zesilovače, zdroje a podobné věci,“ vyjmenoval.

Dříve měla škola laboratoř, která už fungovala desítky let, takže vybavení doznalo značného poškození.

„Naším cílem bylo měření zefektivnit a hlavně zmodernizovat, protože i elektřina se posouvá stále dál. Rozhodli jsme se, že laboratoř přebudujeme, dáme tady měřící přístroje, které jsou poplatné dnešní době,“ popsal Chmiel.

„Úlohy v zásadě zůstaly stejné, protože základ měření musí být stále stejný, ale žáci tady vidí přístroje, které se mohou vyskytovat v obdobné verzi v reálné praxi.“

Virtuální svařování má přivést mladé lidi k tomuto řemeslu

Díky projektu Modernizace výuky svařování vznikla v Havířově také učebna, kde se žáci učí virtuálnímu svařování.

„Tím, že jde o virtuální svařování, tak žáci svařují v reálném procesu, respektive svařování jim připomíná velice reálný proces,“ poznamenal vedoucí učitel odborného výcviku Roman Bystroň s tím, že virtuální svařování je trend moderní výuky.

„Je to cesta, jak mladé lidi přitáhnout ke svařování. Je to o tom, jak jim svařování ukázat z jiné stránky, aby je to více zaujalo na první pohled a také více bavilo, protože firmy mají v současnosti nedostatek svářečů. Je to možnost, jak svářeče touto cestou získat,“ pokračoval.

Při virtuálním svařování získávají žáci zkušenosti a návyky v nastavování jednotlivých parametrů.

„Zvyknou si, jak mají vést svařovací hořák, jakou mají mít vzdálenost od elektrody, od daného materiálu, jaký mají mít úhel sklonu hořáku, takže toto všechno jsou schopní si nacvičit,“ přiblížil vyučující.

„Virtuální instruktor v trenažéru formou barevných signálů, které fungují na principu semaforu, je schopný je v reálném čase reálným zvukem upozornit na to, jakých chyb se při svařování dopustili, takže žáci následně sjednávají nápravu při svařování, takže se poučí z chyb, jak jim je naznačil instruktor. Takto se naučí řemeslu a nastavování parametrů svařování tak, aby byli úspěšní,“ řekl Bystroň.

"Tento způsob výuky je baví, neohrožuje je na zdraví a je to pro ně přitažlivá cesta, jak svařovat,“ dodal.

Díky projektu Podpora jazyků na středních školách v Moravskoslezském kraji Jazyky III vznikla ve škole také jazyková laboratoř, která je přínosná především pro individuální práci s každým jednotlivým studentem.

„Tímto se můžeme přizpůsobit jejich tempu a dovednostem. Můžeme se připojit sluchátky, opravovat chyby, napovědět, poradit, tohle všechno je moc fajn. Na druhou stranu šikovnější studenti nejsou brždění a mohou pracovat svým tempem,“ podotkla Gabriela Přidalová, učitelka cizích jazyků.

„Je to prostředí, které je pro studenty velice příjemné, zábavné a jim blízké. Proto tady rádi chodí a rádi se tady učí.“

Jazyková laboratoř je nejen učebnou pro efektivní a moderní výuku angličtiny. Důležitá je také při mezinárodní spolupráci.

„V našem případě jde o spolupráci odborných škol, kdy se studenti mohou potkat se svými vrstevníky, spolužáky z jiných, zahraničních škol stejného zaměření a mohou tak zdokonalit hlavně odbornou angličtinu, odbornou slovní zásobu, zvykají si na pravidelnou konverzaci v cizím jazyce, což je velice přínosné,“ míní Přidalová.

„Je to důležité nejen z profesní oblasti, ale i lidské, protože se seznámí nejen s odbornou angličtinou, ale třeba i kulturou, protože si povykládají se spolužáky ze zahraničních škol i o jiných věcech než o těch odborných. Toto je velice přínosné a moc fajn,“ uzavřela.

Sdílejte článek