Proměny kraje
17/09/2018 Jaroslav Baďura

​Studenti VŠB-TUO se budou učit restaurovat historické motocykly

Nová restaurátorská dílna vznikne díky podpoře Moravskoslezského kraje na Fakultě strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO).

Sloužit bude nejen k dlouhodobému zhodnocení krajské sbírky historických motocyklů, ale umožní studentům technických oborů proniknout do tajů restaurátorství historických vozidel.

Krajští zastupitelé dnes (13. 9.) rozhodli uzavřít dohodu o spolupráci s VŠB-TUO. „Kraj bude pět let spolufinancovat provoz a náklady na zřízení restaurátorské dílny. Celková finanční podpora nepřesáhne 3 miliony korun,“ řekl náměstek hejtmana pro cestovní ruch a regionální rozvoj Jan Krkoška.

Dodal, že sbírku 41 historických motocyklů před třemi roky daroval Moravskoslezskému kraji akademický sochař Miroslav Rybička, který na historických motocyklech závodil.

Odborníci ji oceňují zejména kvůli několika exemplářům s unikátní konstrukcí, které považují pro historii motosportu za převratné, například La Mondiale Super Sport 500 Chaise Motor z roku 1927, kterých bylo vyrobeno pouze 7 kusů.

Historické unikáty jsou vystaveny v pavilonu C na Výstavišti Černá louka v Ostravě, expozice je zařazena do tzv. Technotrasy.

„Když Moravskoslezskému kraji pan Rybička sbírku předával, přál si, aby kromě ostravské expozice vznikla i restaurátorská dílna, ve které by se mohli učit mladí technici, odborníci i laici. Díky spolupráci kraje a technické univerzity, tak bude jeho vize naplněna. Zároveň díky postupné renovaci jednotlivých motocyklů bude sbírka nejen nabývat na své hodnotě, ale zároveň bude pro veřejnost atraktivnější,“ míní náměstek hejtmana Jan Krkoška.

Vzhledem k vzrůstajícímu zájmu o investování do historických dopravních prostředků, s nímž je spojená i potřeba jejich restaurování, se také nabízí možnost zařadit do výuky vysokoškoláků nové zaměření v konstrukčním studijním oboru.

Podle proděkana pro vědu, výzkum a spolupráci s praxí Fakulty strojní VŠB-TUO Jiřího Friese technická univerzita na vybudování restaurátorské dílny, která by mohla začít studentům, odborníkům i veřejnosti sloužit od poloviny příštího roku, intenzivně pracuje.

„Akreditace nového studijního zaměření s předpokládaným názvem Renovace historických vozidel, ke které směřujeme, je relativně dlouhá cesta. Jeho reálné otevření vidím někdy v akademickém roce 2020/2021. Osobně bych byl velice rád, kdyby to bylo již o rok dříve,“ upřesnil proděkan Jiří Fries.

Sdílejte článek