Nejnovější zprávy: Helga Čočková. Velký talent z Ostravy měl smůlu kvůli komunistům ​Nemocnice Valašské Meziříčí se pyšní novým počítačovým tomografem či pohodlnějšími postelemi

Politika

Unikátní galerie primátorů Opavy má o obraz více. Přibyl Zdeněk Jirásek

Kancelář hlavy města Opavy, primátora Martina Vítečka, zdobí nový portrét. Na stěnu totiž přibyl obraz jeho předchůdce Zdeňka Jiráska, který doplnil sbírku takzvané galerie purkmistrů. Zdeněk Jirásek, který město vedl v letech 2010 až 2014, se tak do své bývalé kanceláře vrátil, i když jen na plátně, natrvalo.

Obraz zhotovila akademická malířka a restaurátorka Blanka Valchářová, která se v roce 1967 narodila v Novém Jičíně. Mládí prožila v Opavě, a nyní žije a pracuje převážně v Praze. Ve své tvorbě se zaměřuje právě na portréty. Je mimo jiné nositelkou prestižní ceny Josefa Hlávky.

„Nejenže mistrně ovládá malířské řemeslo, ale dovede skvěle vystihnout i výraz portrétované osobnosti,“ uvedl tajemník opavského magistrátu Tomáš Elis a dodal: „Dá se říci, že je již dvorní malířkou novodobé části galérie purkmistrů. V minulosti byla vybrána jak pro zhotovení portrétu bývalého předsedy Národního výboru Vladimíra Mařádka, tak pro umělecké ztvárnění seznamu bývalých předsedů Národního výboru.  V neposlední řadě je i autorkou podobizen všech polistopadových primátorů, tedy Jiřího Staňka, Jana Mrázka a Zbyňka Stanjury. Co se Opavy týče, velkým dílem se podílela také na restaurování barokních fresek v kostele svatého Václava.“

Kromě již zmíněných osobností zdobí galerii v kanceláři primátora podobizny dvanácti purkmistrů počínaje Johannem Josefem Schösslerem po iniciátora vzniku galerie Emila Rochowanského zhotovené malířem Rudolfem Templerem. Koncepci Templerových obrazů sledoval i navazující portrét purkmistra Walthera Kudlicha autora Adolfa Zdrazily. Poslední z vyobrazených purkmistrů Ernst Franz je již zachycen o poznání současněji a to malířem Helmutem Hermannem Krommerem.

„Musím říct, že toto místo má obrovské genius loci. Je to místo, kde je úřadující primátor neustále pod pečlivým dohledem svých předchůdců, kteří toto město budovali. Pohled na tyto portréty ve mě vždy vzbuzuje silný pocit pokory,“ řekl během svého projevu primátor Martin Víteček. Svému předchůdci pak poděkoval za vše, co pro město udělal nejen jako bývalý primátor, ale i jako představitel Slezské univerzity.