Společnost
30/01/2020 Jaroslav Baďura

Váleční veteráni a političtí vězni cestují v Moravskoslezském kraji zadarmo

​Od začátku roku nemusí veteráni a političtí vězni platit v regionálních autobusech.

Zdarma také mají městkou hromadnou dopravu v celém Moravskoslezském kraji. Je to jeden ze způsobů ocenění jejich společenského významu.

O tuto vstřícnost se zasadil náměstek hejtmana kraje pro dopravu Jakub Unucka, kterému Sdružení válečných veteránů poděkovalo udělením plakety.

„Děkuji všem primátorům a starostům, že bez zaváhání přistoupili na náš návrh a s bezplatnou MHD pro veterány a politické vězně souhlasili. Může to znamenat určitou ztrátu pro městské pokladny, přesto se představitelé měst rozhodli pro gesto úcty vůči osobnostem, které si jej určitě zaslouží,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka.

Vysvětlil, že političtí vězni už měli dopravu zdarma v rámci Ostravy, toto zvýhodnění jim teď platí v rámci celého regionu.

Bezplatné jízdné získají veteráni, kteří bojovali ve 2. světové válce a v novodobých konfliktech. Zájemci musí předložit osvědčení Ministerstva obrany ČR nebo potvrzení o členství v Konfederaci politických vězňů.

Díky tomu jim KODIS nebo městské dopravní podniky na ODISku zdarma nahrají 365denní kupón.

„Moravskoslezský kraj je příkladem pro ostatní kraje České republiky ve starostlivosti o své občany, kteří plní a plnili náročné úkoly v rizikových válečných zónách po celém světě. Proto děkujeme představitelům vedení našeho kraje za respekt a vstřícnost,“ uzavřel předseda krajského Sdružení válečných veteránů Tomáš Gergišák.

Sdílejte článek