Společnost
23/11/2022 ČTK

Velká komplikace! Ostrava nedostala souhlas s postavením důležitého Severního spoje

Ostrava nedostala souhlas s postavením takzvaného Severního spoje, silnice, která má odlehčit dopravě v západní části města.

Krajský úřad Olomouckého kraje, který pověřilo ministerstvo pro místní rozvoj, žádost o umístění stavby zamítl. Z rozhodnutí zveřejněného na úřední desce vyplývá, že předložený záměr podle úřadu nesplňuje požadavky stavebního zákona. Ostrava se proti tomu chce odvolat.

"Potvrzujeme, že úřad zamítl žádost o vydání územního rozhodnutí. Zdůvodnění úřadu analyzujeme a s největší pravděpodobností se vůči němu budeme odvolávat," řekla ČTK mluvčí ostravského magistrátu Gabriela Pokorná.

Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby podalo město Ostrava zastoupené společností Dopravoprojekt Ostrava před dvěma lety. Krajský úřad obdržel k řízení řadu námitek. Podávali je například obyvatelé domu v Martinově, kolem nějž má silnice vést a v jehož blízkosti mají vzniknout i neprůhledné protihlukové zábrany. Obávají se, že se jim výrazně zhorší kvalita bydlení.

Krajský úřad uvedl, že dospěl k závěru, že záměr není v souladu s požadavky stavebního zákona, který stanoví, že "každý, kdo navrhuje vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, je povinen ... být šetrný k zájmům vlastníků sousedních pozemků a staveb". Stavby nesmí ohrožovat život a zdraví lidí ani zvířat, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a ani životní prostředí.

Silnice má vzniknout v území, které je už nyní výrazně hlukově zatíženo, na což upozornili účastníci řízení. Krajský úřad uvedl, že vyzval žadatele, aby se k podaným námitkám vyjádřil, popřípadě, aby upravil projektovou dokumentaci tak, aby námitky respektovala. "To však žadatel neudělal. Na podané námitky nereagoval, pouze sdělil, že se k těmto nebude vyjadřovat," uvedl krajský úřad.

Námitky podané v průběhu řízení proto podle něj nelze dostatečně vypořádat. "Svou pasivitou znemožnil žadatel vydání rozhodnutí o umístění záměru a na základě těchto nedostatečných podkladů nemohl krajský úřad dospět k jinému záměru, než že žádost zamítá," uvedl krajský úřad.

O stavbě Severního spoje se v Ostravě mluví už řadu let. Silnice, která má propojit centrum města s Porubou, by měla odlehčit dopravě na přetížených ulicích Opavské a Rudné a zároveň umožnit přímé napojení obvodů Poruba, Martinov a Třebovice na dálnici D1. Silnice by měla být dlouhá přes čtyři kilometry. Už před lety byl dokončen první úsek, který propojil Mariánskohorskou ulici s mimoúrovňovou křižovatkou na D1 a slouží jako dálniční přivaděč.

V roce 2014 se náklady na stavbu Severního spoje odhadovaly na 1,4 miliardy korun. Jeho dostavbu uváděli jako jednu z priorit lídři politických uskupení napříč politickým spektrem před komunálními volbami v roce 2018 i letos. "Zasadíme se o realizaci dlouhodobě připravovaných zásadních dopravních staveb Severní spoj, Prodloužená Místecká, další přemostění Odry a další," uvedl například letos v červenci primátor Tomáš Macura.

Sdílejte článek