Proměny kraje
28/02/2019 Admin PATRIOT

Výročí: ​28. února 1996 schválila vláda dotaci na vyčištění Nové Karoliny

Dne 28. února 1996 schválila vláda ČR poskytnutí dotace ve výši 961 miliónů korun na dekontaminaci půdy zamořené průmyslovou výrobou na území dnešní Nové Karoliny.

Příprava změny funkčního využití území byla zahájena již počátkem 80. let, kdy byly postupně utlumovány jednotlivé výroby, bourány stavby a likvidována technologická zařízení hutě, koksovny, elektrárny, chemických provozů a dalších.

Sanace areálu proběhla v letech 1997 až 2005 s celkovými náklady 1,9 miliardy korun.

Dalších pět let trval tzv. postsanační monitoring, který především na základě rozboru podzemních vod zjišťoval, zda může mít bývalé využití území ještě nějaké negativní dopady.

Sdílejte článek