Proměny kraje
17/05/2021 Jaroslav Baďura

Z bývalé průmyslové haly bude unikátní objekt pro sport a kulturu

​Nová hala pro sport a kulturu vznikne na ostravských Fifejdách v prostoru bývalého autobusového depa.

Návrh ateliéru Platforma architekti počítá s kombinací částí původní průmyslové architektury a moderních prvků. Halu postaví a bude provozovat Spolek na podporu sportu, dětí a mládeže. Jeho členy jsou Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a společnost ČSAD Ostrava. Stavba má začít v roce 2022.

Architektonický ateliér Platforma architekti připravil pro Spolek na podporu sportu, dětí a mládeže (dále Spolek) finální návrh řešení stavby nové multifunkční haly s kapacitou až 3 500 diváků.

Hala bude sloužit především pro trénink a zápasy basketbalových, volejbalových, florbalových a házenkářských oddílů. Kromě hlavní stavby je součástí návrhu tréninkové zázemí pro míčové sporty, fitness sál, posilovna, gymnastický sál a sociálních zařízení.

Pro stavbu nové haly bude využit prostor bývalého autobusového depa v ulici, s přiléhavým názvem, U stadiónu. Pozemek a bývalou průmyslovou halu vloží do Spolku společnost ČSAD Ostrava ze skupiny OSTRA. Aktuální návrh konstrukčního a architektonického řešení pracuje s obvodovým zdivem bývalé provozní haly pro garážování autobusů a skladování.

Hala je navržena jako železobetonový skelet, umožňující variabilní provozní a dispoziční řešení celého prostoru hlavní i tréninkové haly. Návrh pracuje s modulovou výstavbou v podobě boxů/kontejnerů v různých velikostech podle druhu funkčního určení, které jsou navázány na zachovalé části původního objektu.

Hlavní sál haly je navržen velmi vzdušně s otevřenými prostory a tribunami. Otevřené průhledy a sklené stěny spojují jednotlivá poschodí hlavního sálu v jeden celek. V převýšeném parteru budovy jsou umístěny dvě tréninkové plochy pro basketbal a volejbal a v patře je umístěno hřiště na florbal a prostor pro gymnastiku, s potřebným technickým a provozním zázemím.

„Stávající hala má jasný a silný charakter s výraznou fasádou z režného cihelného zdiva. Nechtěli jsme na ni úplně zapomenout, rozhodli jsme se halu zachovat a doplnit ji moderní modulovou dostavbou. Navrhli jsme ,,halu v hale“. Původní i nové části na sebe navazují materiálově i výškově“ řekl za atelier David Průša.

Koncepčně je pojata jako hlavní nová hala, převážně v její materiálové podobě, na kterou navazuje rovněž hala tréninková. Je koncipována vertikálně, což umožňuje maximální využití zastavěné plochy. S hlavní budovou je tréninková hala propojena transparentním koridorem. Prostor mezi oběma halami je pojednán jako veřejný se vzrostlými stromy a městským mobiliářem.

„Dlouhodobě pracujeme s tím, že město potřebuje míčovou a multifunkční sportovní halu s kapacitou tří tisíc diváků. Jedná se o strategický projekt, který je součástí akčního plánu města pro sport. Hledali jsme tu nejvhodnější lokalitu, aby byla dobře dostupná a splnila potřeby sportovních klubů i veřejnosti. Prostor bývalého autobusového depa v ulici U stadiónu byl vhodný hned z několika důvodů - dobrá dopravní dostupnost, dostatečný prostor pro vybudování haly daných parametrů i synergie s další infrastrukturou. Těší nás, že se v případě nové haly bude jednat o spolupráci veřejného a soukromého sektoru, v rámci které dojde k revitalizaci stávající budovy. Soukromá společnost bude tak nejen významně participovat na výstavbě haly, ale také na jejím budoucím provozu, který nebude finančně zatěžovat město“ uvedla náměstkyně pro školství a sport Andrea Hoffmannová.

Spolek v současném složení členů z veřejného a soukromého sektoru zahájil činnost v lednu letošního roku. Připravená architektonická studie bude projednána členy Spolku a poslouží k přípravě výběrového řízení na zhotovitele a přesnému určení ceny. Náklady na výstavbu nových objektů a rekonstrukci okolí jsou odhadnuty na více než 500 mil. Kč. Předpokládány termín zahájení stavby je rok 2022, provoz by měl být zahájen o dva roky později, v roce 2024.

„Ostrava si novou halu zaslouží a já jsem moc rád, že skupina OSTRA může být u toho. Hlavní předností připraveného řešení je kombinace haly s mezinárodními parametry s velkorysým zázemím pro tréninky a sportování dětí a mládeže. Nový sportovní komplex bude multifunkční pro řadu sportů a připraven na provoz vrcholových týmů i rekreační sport.“ řekl za skupinu OSTRA Tomáš Vrátný.

Sdílejte článek