Proměny kraje
27/01/2020 Jan Smekal

Zelené fasády a střechy, více vodních ploch, chytré budovy. Kraj má adaptační strategii

​Moravskoslezský kraj jako první kraj v České republice schválil v pondělí 27. ledna adaptační strategii.

Obsahuje řadu opatření, která pomohou zmírnit dopady změny klimatu. Půjde kupříkladu o zelené fasády, vodní plochy či zatravněné střechy.

„Dnes jsme jako první kraj v České republice schválili adaptační strategii Moravskoslezského kraje na dopady změny klimatu. Vnímáme tento materiál jako součást obecné strategie, která se týká rozvoje našeho kraje na roky 2019 až 2027. Je to materiál, který bude mít smysl, pokud v něm budou opatření, která povedou k řešení problémů, které máme v našem kraji,“ uvedl Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje.

Adaptační strategie by měla pomoci snížit teplotu ve městech, bojovat se suchem, řešit otázku smogu a znečištění vzduchu ozonem.

„V adaptační strategii jsou i konkrétní opatření do oblastí našich investic. Chceme, aby vznikaly zelené střechy, zelené budovy, chytré budovy. Toto jsou všechno věci, které jsou obsažené v této strategii. Domnívám se, že je to velice konkrétní krok k tomu, jak budeme pokračovat dál,“ míní Vondrák.

Jedním z velkých projektů zahrnutých do adaptační strategie je projekt LIFE Pohornická krajina, na který půjde v následujících deseti letech 17 milionů eur, a sice 10 milionů z Evropské unie, zbylých sedm poskytne kraj a jeho partneři.

„Nejedná se tedy jen o veřejné peníze, ale předpokládáme, že do toho vloží prostředky i soukromý sektor. Půjde o mix těchto prostředků. Je to jeden z prvních projektů, které máme,“ řekl Vondrák. „Týká se naší pohornické krajiny, to znamená vrácení oblasti postižené těžbou uhlí zpátky do života směrem k našim občanům,“ pokračoval.

Adaptační strategie vznikla na základě vypracované analýzy zranitelnosti, která vygenerovala hlavní rizika, která by mohla být v rámci dopadu změn klimatu pro Moravskoslezský kraj.

„Tato analýza sloužila pro vypracování strategie Moravskoslezského kraje a je na roky 2030 až 2050. A orientačně až do roku 2090,“ řekla Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana pro životní prostředí.

Hlavními tématy adaptační strategie jsou vodní hospodářství, hospodaření v lesích, zeleň, obyvatelstvo a zdraví, bezpečnost a spousta dalších.

„Jedním z implementačních nástrojů této adaptační strategie je projekt LIFE Pohornická krajina. Koncept tohoto projektu Evropská komise schválila koncem roku a vyzvala Moravskoslezský kraj, aby předložil plnou žádost. Realizací adaptačních opatření z této strategie bude Moravskoslezský kraj odolnější a připravenější na jakékoli změny klimatu,“ poznamenala Uvírová.

Sdílejte článek