Proměny kraje
27/05/2020 Petr Broulík

Zemědělská škola v Opavě má nové skleníky a další vybavení

​Zcela nové skleníky, v nichž budou žáci pěstovat různé rostliny, otevřel dnes ředitel Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy v Opavě a zástupci Moravskoslezského kraje, který tuto školu slavící letos sto let zřizuje.

Žáci začnou nové skleníky využívat ve výuce po prázdninách, tedy v září po započetí nového školního roku. Někteří už ale v areálu pracují nyní a plní padesát tisíc krabiček sazenicemi ředkviček a jahod pro své mladší „kolegy“ v základních školách v Moravskoslezském kraji a v Praze v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol.

Starý areál byl veřejnosti nepřístupný a až nebezpečný

Nový skleníkový areál, jehož podobu navrhl opavský projektant Karel Grygera, který se školou spolupracuje dlouhodobě, si mohli návštěvníci podrobně prohlédnout.

„Byl tu dlouho asi třičtvrtěhektarový starý skleníkový areál, který totálně zastaral a pět nebo šest let byl veřejnosti nepřístupný. Byl až nebezpečný. V návaznosti na krásnou budovu Masarykovy školy, která je v posledních letech zcela žáky naplněna, se nám díky kraji podařilo vystavět tento nový a krásný areál,“ ukazoval ředitel školy Arnošt Klein na novou přízemní budovu, z níž vybíhají po stranách dvě nová skleníková křídla.

Na místě bývalého zchátralého objektu dnes stojí také moderní učebna, šatny, přípravna, maloobchodní prodejna, pěstební plochy a sociální zázemí pro žáky.

V takzvané přípravně by se žáci zemědělské školy měli naučit pěstovat vše, co je možné. „Veškeré rostliny, jako jsou letničky, dvouletky, zeleninu, pokojové rostliny. Aby prostě uměli pěstovat veškerý sortiment, nejen to, co zrovna na trhu frčí. Máme vlastní ovocnou školku, takže by se tu měli učit i roubovat, očkovat ovocné stromy, keře a okrasné stromy, aby prostě zvládli celý bohatý sortiment zahradnických činností,“ představil nový skleníkový areál ředitel školy.

A dodral, že škola má i tři nádherné fóliovníky, které vystavěla v období pěti let, a byly ve své době jedny z nejmodernějších.

S areálem se zvířaty a rostlinami při krizi pomohly i uklízečky či kuchařky

Školní statek opavské zemědělské školy hospodaří na 550 hektarech půdy, chová řadu zvířat včetně koní, drůbeže a pěstuje spoustu druhů rostlin.

„Při koronavirové krizi jsme se museli o zvířata postarat, nemohli jsme jednoduše zavřít jako jiné střední školy či gymnázia, ale podařilo se nám školní statek i v té nelehké době stabilizovat, když jsme do toho zapojili kuchařky, uklízečky, aby se nám podařilo nahradit žáky,“ popisuje ředitel.

Škola si dala ke stým narozeninám nejen nový skleníkový areál, ale chce toto výročí oslavit na podzim mimořádnými akcemi, například mistrovstvím světa a mistrovstvím České republiky v orbě.

„Chystáme opět v areálu drobnochovu i vždy úspěšný Den mláďat, který, když je pěkné počasí, navštíví až deset tisíc lidí. Pokud to samozřejmě situace dovolí,“ upozorňuje ředitel na nevypočitatelnost koronavirové pandemie.

Zemědělské obory dnes netáhnou, takhle škola ano. Je plná

Náměstek hejtmana kraje pro oblast školství Stanislav Folwarczny řekl, že opavská zemědělská škola je výjimečná.

„Zemědělské obory moc v současné době netáhnou, to asi vidíme všichni. Ale tady na zemědělské škole v Opavě je pořád plno. Přitom málokterá střední škola má dnes naplněnou kapacitu. A střední zemědělská už vůbec,“ řekl náměstek hejtmana a dodal, že je to zásluha právě pro školu nadšeného ředitele Arnošta Kleina.

Náměstek pro oblast investic a majetku Jaroslav Kania zase hovořil o záměru nové moderní koncepce energetické nezávislosti školy a jejího statku.

„V současnosti už pracujeme na studii této energetické soběstačnosti. To by mohlo statek a školu posunout ještě dále, zvláště pokud se podaří rozšířit školu a statek až za cestu, kde by měly vzniknout technologické haly k ustájení různého druhu dobytka,“ řekl náměstek.

Ředitel Masarykovy střední škola zemědělské a VOŠ Opava upozornil, že Školní statek v Opavě je jedním z mála, který se v České republice zachoval.

„Bohužel nám v minulých letech poměrně zestárl a zestaral, protože si nebyl schopen sáhnout na některé dotace například u programu venkova. Takže zatímco zemědělská technika a zázemí šly dynamicky dopředu, náš školní statek bohužel ne. Přitom kdysi patřil vůbec k nejlepším školním statkům v Evropě, dokonce byl prezentován na nějakém kongresu v Římě jako příklad vynikající zemědělské a zahradnické praxe,“ poznamenal ředitel Arnošt Klein a dodal, že také dnes je školní statek výukovým zemědělským zařízením, které není možné stovky kilometrů od Opavy vidět.

U výjimečného školního statku vznikne Park chutí a vůní

Naštěstí se škole spolu s Moravskoslezským krajem podařilo prosadit, že by statek měl jako vzdělávací zařízení zůstat a že by se měl postupně zrekonstruovat.

„Trošku jsme se inspirovali bavorským modelem, kde mají jedno vzdělávací odborné zařízení pro několik škol. Protože při dnešním vývoji a dynamickém růstu zemědělské techniky není možné, aby každá škola měla odpovídající moderní zařízení,“ řekl ředitel opavské zemědělské školy.

Představil i další plány školy do budoucna. „Měl by tu vzniknout celistvý vzdělávací areál a takzvaný Park chutí a vůní, který projektujeme s Mendelovou univerzitou v Brně. Měl by to být vzdělávací areál pro všechny od těch nejmenších,“ řekl ředitel.

Náměstci hejtmana představují další plány v zemědělské škole

Rozsáhlá rekonstrukce Školního statku Opava začala před třemi lety a má několik etap. Celkové náklady této etapy se vyšplhaly na 15,6 milionu korun, ze svého rozpočtu je pokrývá Moravskoslezský kraj.

„Rekonstrukce statku začala už v červenci roku 2017. První etapa přišla na 12 milionů korun, tehdy vznikly tři nové učebny, chemická laboratoř, multimediální učebna a také zázemí pro administrativní úsek organizace. Další etapa, která si předloni vyžádala přes 21 milionů, spočívala v demolicích původních skleníků a dalších objektů v areálu školní farmy, kde je plánovaný vznik nových stájí. Teď jsme ukončili další fázi, díky které už stojí v místě původních skleníků dva nové, moderní. Kromě skleníků, které jsou přístavbami k provozní budově, byla v areálu zrekonstruována i druhá budova s učebnou, šatnami a zázemím,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro finance, investice a majetek Jaroslav Kania.

Dodal, že práce na zatím poslední fázi revitalizace statku trvaly 8 měsíců, jejich zhotovitelem byla společnost MH-STAVBY. Práce byly dokončeny už v lednu 2020, kvůli omezením způsobeným epidemií koronaviru byla stavba za 15,6 milionu korun kolaudována až v květnu.

Sdílejte článek