Společnost
08/11/2015 Jaroslav Baďura

Budova krnovského divadla dostává novou střechu

Budova Městského divadla v Krnově má své nejlepší časy dávno za sebou a o její rekonstrukci se mluví již léta. Jelikož komplexní oprava kvůli finanční náročnosti není možná, realizuje město Krnov opravy postupně. Hotové už je zateplení skořepiny nad hlavním sálem, úprava scénického osvětlení, v současnosti probíhá oprava střechy.

„Plán dalších oprav zahrnuje řešení hlavních provozních problémů divadla – vzduchotechniku, vytápění a elektroinstalaci, dále ozvučení a také stavební úpravy jeviště a hlediště, mimo jiné obnovení původního středového vstupu, výměnu křesel nebo novou podlahu,“ uvedl místostarosta Michal Brunclík.

Projektovou dokumentaci zpracuje renomovaná ostravská projekční kancelář Ateliér Simona, jejíž projektanti znají krnovské divadlo jako „své boty“. Byli totiž autory projektu z roku 2004, který řešil kompletní rekonstrukci divadla. Podle tehdejší poměrně velkoryse pojaté projektové dokumentace měla celková oprava stát více než 128 milionů korun.

Z toho důvodu se město Krnov na realizaci pokoušelo získat spolufinancování z evropských programů. Úspěšné ale nebylo. Řeší proto situaci po etapách. Ta plánovaná má stát kolem dvaceti milionů korun. „A opět se budeme snažit, aby náš projekt finančně podpořila Evropská unie. Tentokrát máme šanci uspět. Hlubčice připravují rekonstrukci kina, takže bychom mohli postupovat společně v rámci přeshraniční spolupráce,“ řekl Michal Brunclík.

Městské divadlo v Krnově vyprojektoval v letech 1926-1927 vídeňský architekt Leo Kammel, rodák z Kamenického Šenova a žák význačného českého architekta Jana Kotěry. Ten situoval divadlo do diagonální pozice na nároží ulic, což odpovídalo dynamice expresionistické architektury.

I jednotlivé architektonické prvky a detaily pojal jako vyjádření expresionistického dynamismu v podobě různě zkosených a kosodélných tvarů. Vzniklo tak divadlo reformovaného kukátkového typu s mírně svažitým hledištěm na oválném půdorysu, s jevištěm opatřeným propadly a s poměrně skromným zázemím, které muselo být v následujícím desetiletí rozšířeno.

Budova během sedmaosmdesáti let své existence prošla několika rekonstrukcemi, posledním větším zásahem bylo vybudování bufetu v druhém podlaží v roce 2002. Městské divadlo v Krnově představuje vedle přestavbou poškozené budovy divadla v Kamenickém Šenově ojedinělý příklad expresionistické divadelní architektury v českých zemích. Příklad je o to cennější, neboť má zachovaný exteriér a zčásti i interiér.

 

V těchto dnech se na střechu Městského divadla vrací přírodní břidlice, která nahrazuje eternitové šablony. Součástí rekonstrukce střechy je také zpevnění krokví, nové oplechování a zádržný systém proti pádu sněhu ze střechy i oprava všech prvků na střeše. Práce provádí vsetínská společnost H&B delta. Stát budou 4,4 milionu korun bez DPH.

Sdílejte článek