Společnost
30/05/2017 Jaroslav Baďura

Centrum Ostravy oživí byty. Víme, jaké domy v centru vyrostou!

Oživí centrum Ostravy nové domy s byty a službami? Na bytový dům Janáčkova a Nové Lauby jsou již hotovy projekty, vizualizace domu na Kostelní, kterou dnes zveřejnil obvod Moravská Ostrava Přívoz, je z vypracované studie.

„Pro oživení centra je nezbytný návrat rezidentů. Když vedení městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v minulém volebním období nechalo zpracovat model a představilo vizi zástavby proluk v centru města, nezůstalo jen u planých slov,“ uvádí starostka Petra Bernfeldová.

I díky úzké spolupráci s vedením města se připravuje architektonická soutěž na výstavbu bytového domu v proluce Kostelní–Biskupská na místě současného parkoviště.

Studie zástavby v ulicích Kostelní a Biskupská.

Studie zástavby v ulicích Kostelní a Biskupská.

„V letošním roce jsme dokončili zastavovací studii. Území je, díky v minulosti nekoncepčně vybudovanému vchodu do kolektoru, poměrně složité a jako jednu z podmínek výstavby bytů jsme měli zabezpečení odpovídajícího počtu podzemních parkovacích míst. To se podařilo a v současné době jsme objednali u Národního památkového ústavu Ostrava archeologický průzkum a požádali město a útvar hlavního architekta o administraci architektonické soutěže,“ dodává místostarosta Dalibor Mouka.

Ještě dále je obvod s výstavbou bytového domu Rezidence Janáčkova naproti Jatek.

„Šestipatrový dům s 26 byty je naprojektován a čeká na vydání územního rozhodnutí. Po vydání stavebního povolení, které je předpokládáno ve 2. polovině roku, jsme připraveni vyhlásit veřejnou soutěž na zhotovitele,“ dokončuje místostarosta.

Starostka Petra Bernfeldová dodává, že příprava je obvodem zvládnuta, ale bez financí města se realizace neobejde.

Všechny politické strany a hnutí však ve svých programech měly jako jednu z priorit oživení centra a shoda je i v tom, že oživení přinesou noví rezidenti, kterým nabídneme dostupné nájemní bydlení, po němž je poptávka jak mezi mladými, tak i staršími lidmi.

I z toho důvodu byla na základě iniciativy náměstka primátora Břetislava Rigera a radního Lukáše Semeráka zadána samotným městem architektonická studie, která řeší Nové Lauby na území dnešního parkoviště za Starou radnicí.

Projekt zástavby Nové Lauby.

Projekt zástavby Nové Lauby.

Řešena je v ní vedle podzemního parkoviště a obchodní části především výstavba nových bytů.

Sdílejte článek