Společnost
22/10/2015 Jaroslav Baďura

Co místo letního kina? ptají se v Novém Jičíně radní lidí

Nový Jičín hledá možnosti, jak využít uzavřený areál letního kina. Radnice k plánování přizvala veřejnost i studenty katedry architektury Vysoké školy báňské v Ostravě. Po veřejné diskuzi připravilo město pro občany anketu.

V anketě se lidé mohou vyjádřit, k jakému účelu by plocha mohla sloužit. Hlasování probíhá na webových stránkách městského úřadu. „Na veřejném projednávání tématu, které proběhlo v půli října v aule radnice, byly představeny návrhy studentů katedry architektury. Řada podnětů vzešla i od přítomných občanů. Mnohé nápady se prolínaly, proto jsme je shrnuli do sedmi základních okruhů. K těm se veřejnost nyní může vyjádřit v ověřovací anketě,“ vysvětlil Ondřej Syrovátka, zastupitel města a politický koordinátor Zdravého města Nový Jičín.

Možností pro využití areálu je celá řada. Foto: MÚ Nový Jičín

Možností pro využití areálu je celá řada. Foto: MÚ Nový Jičín

Plocha letního kina je poměrně rozlehlá a v posledních letech jeho provozu přicházelo na představení v průměru 29 diváků. Z probíhající debaty proto vyplynulo, že lokalita by měla v budoucnu sloužit i k jiným účelům, které by umožnily její celoroční využití. V úvahu přichází například kulturně či sportovně multifunkční prostor, zdravotně rehabilitační využití, polyfunkční dům, galerie umění nebo relaxační a školící centrum.

„Respondentů se také dotazujeme, zda by si přáli v areálu stavět nové objekty nebo by prostor prostřednictvím úprav terénu a zeleně jen revitalizovali,“ doplnila Ivana Petruchová z odboru majetku, rozvoje a investic. Anketní lístky se budou odevzdávat do 13. listopadu v novojičínském návštěvnickém centru. Do stejného data bude probíhat i hlasování na internetu. Výsledky se stanou podkladem pro projektovou přípravu v příštím roce.

Novojičínské letní kino bylo kvůli špatnému technickému stavu a zastaralé promítací technice v červnu 2013 uzavřeno. Ještě v témže roce se začala konat filmová představení pod širým nebem v zahradě městské knihovny. V příštím roce chce město pořídit mobilní promítací zařízení, které by umožňovalo produkce v kterékoli vhodné lokalitě v Novém Jičíně.

Sdílejte článek