Společnost
10/09/2017 Jaroslav Baďura

Den otevřených dveří Dolu Bezruč přilákal stovky návštěvníků

Státní podnik DIAMO se připojil k výročí 750-ti let Ostravy a v sobotu 9. září poprvé od útlumu zpřístupnil pro veřejnost areál Dolu Petr Bezruč (dříve Terezie) ve Slezské Ostravě, který byl nejhlubším dolem v ČR a letos pomyslně slaví 175 let od založení.

Areál dolu a opravené objekty kulturních památek si přišlo prohlédnout 760 lidí všech věkových kategorií. Mimořádnou příležitost vystoupat po kovové konstrukci na sdružené těžní věže jámy Terezie a vidět město i okolí z jednoho z nejvyšších míst v Ostravě využilo 270 lidí, tedy zhruba třetina návštěvníků.

Přestože foukal silný vítr, na výstup po železných schůdkách se vydala i řada důchodců nebo malých školáků. Nejstaršímu účastníkovi bylo 75 let, nejmladšímu 7 let.

Všechny jistili důlní záchranáři a pracovníci státního podniku DIAMO, celkem se jich na organizaci podílelo 17. Státní podnik připravil pro návštěvníky také promítání archivních filmů, výstavu fotografií Borise Rennera a info-panelů s hornickou tématikou, prezentaci digitalizace podzemí dolu a hudební vystoupení. Příležitost navštívit uzavřený důl využily také desítky bývalých řadových i vedoucích pracovníků šachty.

„Trochu jsme se báli, jestli se budou obyvatelé regionu ještě o šachtu zajímat a navíc bylo v Ostravě několik dalších akcí, včetně velkých oslav 750-ti let, ale přišlo opravdu hodně lidí, tolik jsme ani nečekali. A myslím, že všichni byli spokojeni,“ dodává Josef Jalůvka ze závodu ODRA, státního podniku DIAMO, který se stará o údržbu a rekonstrukce kulturních památek na šachtách.

„Je to docela pěkné místo blízko centra, je škoda, že se zatím nepodařilo najít využití pro zdejší udržované budovy kulturních památek,“ posteskl si Josef Jalůvka v debatě s bývalými zaměstnanci šachty.

Důl Bezruč se nachází na Hladnovském kopci nad fotbalovým stadionem Bazaly. Státní podnik má na starosti část areálu s kulturními památkami, ostatní objekty byly buď zbourány, nebo se pro ně našlo nové využití a podniká tam 14 firem a zdravotní pojišťovna.

Důl byl založen přímo u silnice z Moravské Ostravy do Michálkovic jako mělký v roce 1842. Jeho zakladatel Josef Gross, tehdejší centrální ředitel Vítkovických železáren (Vítkovické horní a hutní těžířstvo), důl založil ve vlastní režii a pojmenoval ho po své manželce.

Krátce po založení důl prodal Salamonu Mayeru Rothschildovi, vlastníku Vítkovických železáren. V roce 1862 byl přebudován na hlubinný a připojen na Báňskou (též Montánní) dráhu a v následujícím roce vybaven parním těžním strojem. V 60. letech minulého století prošel rekonstrukcí a přestavbou a byla vyhloubena druhá, vysoce kapacitní těžní jáma.

Za dobu své existence Důl Terezie (Petr Bezruč) vytěžil odhadem 60 miliónů tun uhlí z hloubky dosahující až 1350 m. Uhlí z dobývacího prostoru Slezská Ostrava patřilo díky mimořádným koksovatelným vlastnostem k nejvíce oceňovaným druhům.

Při útlumovém programu v ostravské části revíru byla na dole Petr Bezruč ukončena těžba 30. 6. 1992 a obě jámy byly v letech 1993 – 1994 zasypány. Dominantní kladivová těžní věž byla v srpnu 2002 odstraněna.

Zachována zůstala z památkově chráněných objektů pouze jámová budova a sdružená vzpěrová těžní dvojvěž z let 1902 a 1917, strojovna těžního stroje č. 1 a strojovna pomocného těžního stroje s elektrickým pomocným těžním strojem z roku 1914 od výrobce Siemens-Schuckert.

Prohlídku areálu zavřeného dolu a výstup na těžní věž nepořádal státní podnik DIAMO poprvé. Loni využilo podobnou příležitost na dole Barbora v Karviné 550 lidí.

Sdílejte článek