Byznys
06/01/2016 ČTK

Do tří let konec smradu! Ropné laguny v Ostravě vyčistí pražská firma AVE CZ

Kal z ropných lagun po chemičce Ostramo v Ostravě odstraní do 36 měsíců pražská společnost AVE CZ odpadové hospodářství. Bez DPH to bude stát 429 milionů korun.

Firma získala zakázku ve výběrovém řízení, se státním podnikem Diamo už podepsala smlouvu, sdělil mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu František Kotrba.

Laguny jsou jednou z největších ekologických zátěží v Česku. Obyvatele v okolí obtěžují zejména zápachem. Čištění lagun provázejí neustálé problémy a termín vyčištění se stále posouvá. Vytěženo bylo už zhruba 200.000 tun kalů, jenže se ukázalo, že v lagunách jsou další desítky tisíc tun odpadu, se kterými se původně nepočítalo.

Právě tyto takzvané nadbilanční kaly nyní bude odstraňovat společnost AVE CZ odpadové hospodářství. Podle uzavřené smlouvy má jít o 91.562 tun kalů. Doba 36 měsíců na odtěžení kalů a jejich odvezení z areálu lagun začíná podle Kotrby běžet podpisem smlouvy. „Do pěti let budou kaly energeticky využity a v souladu se zákonem o odpadech definitivně odstraněny,“ uvedl mluvčí.

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD) uvedl, že výběrové řízení bylo dvoukolové a náročné. „Podařilo se nám dosáhnout příznivé ceny. Po vyřízení potřebných povolení může vítězná firma zbývající kaly odstranit,“ uvedl Mládek.

Nejprve byla v užším zadávacím řízení uzavřena rámcová smlouva s pěti uchazeči. Ti následně předložili nabídku k uzavření prováděcí smlouvy.

„Součástí nabídek byla i konkrétní technická řešení sanace, k nimž uchazeči měli povinnost doložit kladné stanovisko odborného garanta, tedy ministerstva životního prostředí. Nabídky byly následně hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídkové ceny,“ uvedl ředitel podniku Diamo Tomáš Rychtařík.

Výsledek výběrového řízení schválilo ministerstvo financí. Kotrba doplnil, že pokud by technologický postup vítězné firmy neuspěl v procesu EIA, umožňuje rámcová smlouva podniku Diamo, aby vybral dalšího z pěti kandidátů.

Do areálu dnešních lagun se od konce 19. století ukládaly odpady z rafinérské výroby, ve 20. století k nim přibyly odpady z regenerace použitých mazacích olejů. Vzhledem k náročnosti likvidace lagun převzal po ukončení činnosti chemičky Ostramo v roce 1996 odpovědnost za tuto ekologickou zátěž stát.

Správu a zajištění sanace lagun dostal na starosti státní podnik Diamo. Veřejnou zakázku na sanaci lagun získalo Sdružení Čistá Ostrava vedené firmou Geosan, které za to od státu dostalo zhruba 2,6 miliardy korun. Vytěžilo zhruba 200.000 tun kalů.

Loni se objevily informace, že by laguny místo vytěžení mohly být zabetonovány. Hovořil o tom například náměstek ministra financí Ondřej Závodský. Radní Moravskoslezského kraje tuto variantu několikrát důrazně odmítli.

Sdílejte článek