Nejnovější zprávy: ​V roce 2020 investují SmVaK Ostrava do infrastruktury rekordních 683 milionů Budoucí inženýři mají v areálu VŠB-TUO nové špičkové laboratoře

Byznys

Důl 9. květen ve Stonavě končí. Je vytěžen a 24. března odsud vyjede poslední vozík uhlí

Ukončení hornické činnosti v této konkrétní lokalitě je plánováno na konec března 2016. Následná likvidace hlavních důlních děl včetně povrchových objektů v bezpečnostním pásmu by pak měla probíhat v průběhu roku 2017. Symbolický poslední vozík černého uhlí z Dolu 9. květen vyjede na povrch ve čtvrtek 24. března ráno.

Na základě podrobně zpracované koncepce odrubu zásob do vydobytí ložiska o ukončení těžby rozhodlo představenstvo společnosti OKD.

„Plánované zásoby ve stonavské lokalitě byly vytěženy. V podzemí jsou už jenom asi 2 zbytkové miliony tun ve sloji č. 40, které se na základě provedené finanční analýzy s ohledem na vysoké provozní náklady a naopak nízké prodejní ceny uhlí už nevyplatí dotěžit. Správnost našeho rozhodnutí potvrdil i lokální vrtný průzkum, který prokázal podlimitní hodnoty mocností podložní sloje NATAN a byl tak důvodem k ukončení těžby v ostravských slojích,“ uvedl provozní ředitel OKD Pavel Hadrava.

„V současné době v 9. květnu pracuje celkem 295 zaměstnanců. Ti budou převedeni na jiná pracoviště Důlního závodu 1. Proto nedojde k jejich propouštění a tím ani ke vzniku sociálních nákladů,“ doplnila personální ředitelka OKD Radka Naňáková.

Stonavská lokalita má rozlohu 1 150 hektarů a hornická činnost zde probíhá od roku 1960. V průběhu bezmála šedesáti let se tady celkem vytěžilo 73 milionů tun koksovatelného a energetického uhlí. Původně Důl Suchá – Stonava byl v roce 1965 přejmenován na Důl 9. květen.

V roce 1995 se sloučil s Dolem Darkov a byl přejmenován na Závod 9. květen. Tato „závodová struktura“ byla zrušena v roce 2012, kdy vznikla samostatná lokalita 9. květen, která v roce 2015 byla v rámci nové organizační struktury OKD začleněna do Důlního závodu 1.

Ekonomicky nevytěžitelné zásoby z lokality 9. května budou odepsány předepsaným způsobem, tedy převodem do nebilančních zásob formou odpisu.