Společnost
31/07/2017 Jaroslav Baďura

Dva mladí výři ze Zoo Ostrava budou vypuštěni do přírody

Ostravská zoologická zahrada je aktivně zapojena do ochrany ohrožených druhů naší, potažmo evropské přírody – bezplatně poskytla již přes 500 v zoo odchovaných mláďat pro vypuštění do volné přírody.

Zahrada tak pomáhá posilovat divoké populace těchto druhů. Nově k nim přibyli i výři velcí.

Zoo Ostrava poskytuje pro vypuštění do volné přírody mláďata vybraných druhů sov (sovu pálenou, sýčka obecného, puštíka bělavého) a dravců (orlosupa bradatého, supa hnědého a supa bělohlavého).

Nově se zapojila do záchranného programu pro výry velké. Dvě mláďata této největší evropské sovy, která se v ostravské zoologické zahradě vylíhla 12. května a svými rodiči byla úspěšně odchována, byla 12. července převezena do Záchranné stanice v Bartošovicích, s níž ostravská zoo při repatriačních aktivitách dlouhodobě spolupracuje.

V bartošovické stanici byli mladí výři umístěni do rozletové adaptační voliéry, kde budou trénovat své letové dovednosti a lovecké schopnosti. Poté budou vypuštěni do přírody na území Moravskoslezského kraje.

Ostravská zoo chová výry velké od roku 1971, první mládě zde bylo odchováno v roce 1981, v letech 1982 a 1986 po dvou mláďatech.

Chov výrů velkých pak pokračoval bez odchovů. Až v letošním roce jedna ze samic snesla tři vejce, ze kterých se vyklubala dvě mláďata.

 

Přehled mláďat vylíhnutých v Zoo Ostrava, jež byla bezplatně poskytnuta pro repatriaci (k červenci 2017):

 

Český název

Vědecký název

Rok vypuštění/ trvání projektu Počet mláďat Místo vypuštění
Sova pálená (Tito alba guttata) od r. 1995 426 Česká republika
Sýček obecný (Athene noctua noctua) od r. 2003 98 Česká republika
Puštík bělavý (Strix uralensis macroura) 2014 1 Rakousko
Výr velký (Bubo bubo) 2017 2 Česká republika
Orlosup bradatý (Gypaetus barbatus barbatus) od r. 2009 13 + 1*) Francie, Švýcarsko, Itálie
Sup hnědý (Aegypius monachus) 2009 1 Francie
Sup bělohlavý (Gyps fulvus fulvus) 2013 1 Bulharsko

*) 13 mláďat vylíhnutých v Zoo Ostrava, 1 mládě adoptované

 

Výr velký (Bubo bubo) z čeledi puštíkovitých (Strigidae) je největší sova Evropy.  Hmotnost samce se pohybuje v rozmezí 1500–2800 g, samice mezi 1750–4200 g. V ČR hnízdí hlavně ve středních polohách, ve vhodném prostředí i v nížinách. Loví hraboše, potkany, zajíce, ježky, bažanty i některé dravce a sovy.

Začátkem 20. století byla tato sova v mnoha částech Evropy v důsledku trvalého pronásledování člověkem téměř vyhubena.  K postupnému navyšování stavů začalo docházet až po vyhlášení zákonné ochrany v roce 1929.

V letech 1973–77 byla celková početnost odhadnuta na 400–600 párů, v období let 2001–2003 se početní stavy zvýšily na 600–900 párů.

ČR je výr velký zvláště chráněným druhem, ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. je řazen v kategorii „ohrožený“. Dále jej chrání mezinárodní úmluva CITES.

Sdílejte článek