Společnost
01/04/2024 Petr Broulík

FOTO: V Lukavci vyjeli rajtaři na koních do velikonočního osení

Foto: Petr Broulík

Parádní jízdou okolo osení na hřbetech krásných koních oslavili takzvaní rajtaři v Lukavci u Fulneku velikonoční svátky.

Efektní, od středověku dodržovaný a dnes už jedinečný starodávný zvyk, přišla v neděli odpoledne shlédnout spousta lidí, kteří odpoledne zaplnili centrum obce.

Už sraz všech rajtařů na celkem sedmnácti koních u kostela sv. Jana Křtitele přilákal desítky lidí. Jezdci nejprve objeli na vyšňořených koních kostel a hřbitov a pak vyrazili přes luka doprovázeni dechovou kapelou do různých koutů Lukavce a okolí.

„Dneska si dávají načas. Kdy dorazí?,“ komentovali někteří lidé jízdu u hasičárny, kde se čepovalo pivo a návštěvníci na kolech, obyvatelé obce a diváci se mohli při čekání na rajtaře občerstvit. Kolem druhé hodiny odpolední se v centru obce scházelo stále více lidí, kteří netrpělivě vyhlíželi hudbu a jezdce na koních. A když svátečně odění a velikonočně vyzdobení rajtaři přijeli, mnozí příchozí a lidé z obce jim ve větrném, ale teplém dni nabízeli různé občerstvení v podobě obložených chlebů, pivo nebo i skleničku něčeho silnějšího.

Rajtaři v době po Bílé hoře přijeli na koních odrazit hordy lupičů

Jízda rajtařů kolem osení je unikátní křesťanský zvyk v Lukavci. Jeho původ sahá až do středověku. Ve fulnecké kronice je tato zmínka: „Po bitvě na Bílé hoře přepadávaly hordy rozpadlých vojsk města. Také naše město bylo přepadeno, ale za pomoci sedláků na koních, kteří se sjeli na velikonoční jízdu, se podařilo útok odrazit.”

„Rajtování“ také letos začalo na Boží hod velikonoční o Velikonoční neděli. Ržání koní bylo slyšet už z pivovaru, kde je jezdci připravovali, a pak s nimi jeden za druhým vyjeli na louku u kostela. Jízdu zahájilo vyzvánění zvonů, jezdci obkroužili kostel a hřbitov a vyrazili.

Při jízdě zpívali píseň asi z 15. století „Vstal z mrtvých“. Po příjezdu do Lukavce zpívali a hráli „Aleluja, zdráv buď náš milý Spasiteli“. Vpředu před jezdci jel opět takzvaný „Křížový otec”, tedy Kreuzvater.

Ten přivezl jako první kříž k domu a obyvatelé jej uctili políbením nebo pohlazením. Takto objeli rajtaři celou obec, což jim letos trvalo více než dvě hodiny. Mnozí lidé, kteří mají u statku dvůr, jim otevřeli dvůr a vrata, a jezdci udělali ve dvoře kolečko. Koně si jízdu užívali, někteří se během jízdy s chutí zakusovali do čerstvé ranní trávy podél trasy jízdy.

Celá slavnost skončila v místním kostele sv. Jana Křtitele svátostným požehnáním, průvodem jezdců a věřících okolo kostela.

Sdílejte článek