Společnost
11/11/2015 Jaroslav Baďura

Frenštát má nový sběrný dvůr za bezmála 20 milionů

Sběrný dvůr je určen obyvatelům Frenštátu po Radhoštěm k dočasnému uložení odpadů kategorie O (ostatní) a N (nebezpečné). Byl vybudován díky dotaci poskytnuté v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové výdaje na výstavbu a vybavení sběrného dvora byly zhruba 19 milionů korun, dotace byla vyplacena ve výši asi 17,1 milionů, spoluúčast města činila 1,9 milionů.

Součástí projektu bylo vybudování a nákup zpevněných ploch, skladovacích objektů, zázemí pro obsluhu, hala na uskladnění nebezpečného odpadu, velkoobjemových kontejnerů na sběr jednotlivých druhů odpadu. V areálu byly provedeny úpravy terénu včetně výsadby zeleně a vybudování retenční nádrže na shromažďování dešťové vody.

Součástí projektu je i dodávka vnitřního vybavení sběrného dvora, kromě zmíněných kontejnerů pak pořízení traktorbagru s drapákem na manipulaci s bioodpadem a nakládání volně loženého odpadu v kójích a váhy pro evidenci hmotnosti přivezeného odpadu.

Na sběrném dvoře bude docházet pouze k dotřízení odpadu. Cílem projektu bylo vybudovat kapacitně dostačující sběrný dvůr, který bude sloužit ke shromažďování odpadů od občanů města Frenštátu pod Radhoštěm a vytvoření podmínek pro shromažďování tříděného odpadu, který je možné předat oprávněným osobám k dalšímu využití.

Od 1.12.2015 bude Sběrný dvůr otevřen nově také v sobotu od 8.00 do 12:00 hodin. Od 1.12. 2015 se mění také provozní doba v pracovní dny. Od 1.12. do 28.2. otevřeno od 6:00 do 16:00 hodin. Od 1.3. do 30.11. v pracovní dny otevřeno od 6:00 do 17:00 hodin.

Sdílejte článek