Společnost
07/10/2021 Petr Sobol

Kluci jako zdravotní sestry? Přibývá jich!

Zájem o zdravotnické nelékařské profese stále roste. V kurzu jsou nejen u dívek, ale v poslední době také u chlapců.

AGEL Střední zdravotnická škola v Ostravě a v Českém Těšíně rok co rok zaznamenává větší zájem o studium ze strany kluků. Tato škola nabízí celkem tři studijní obory - Praktická sestra, Zdravotnické lyceum a Laboratorní asistent.

Na školách v Ostravě i v Českém Těšíně studuje celkem 52 chlapců. Největší zájem je ze strany hochů o obor Praktická sestra. „Přestože tento název není pro kluky tolik atraktivní, studuje jej celkem 24 chlapců, přičemž 15 chlapců je na naši pobočce v Českém Těšíně. Bohužel termín, jako praktický, lépe řečeno zdravotní bratr, neexistuje. Zákon umožňuje oficiálně používat pouze označení všeobecné sestry a je jedno jestli profesi vykonávají ženy nebo muži. Velmi nás proto těší, že kluci se toho označení nebojí a s chutí studují obor studují,“ usmívá se zástupkyně ředitele AGEL Střední zdravotnické školy v Ostravě Alžběta Panáková.

Zvýšenou poptávku po studiu oboru Zdravotnické lyceum zaznamenala škola v Ostravě i v Českém Těšíně. Atraktivní vzdělávací program je založen na širším všeobecném vzdělávacím základě s rozšířenou výukou předmětů, jako je chemie, fyzika či latinský nebo cizí jazyk. Součástí studia jsou také odborné předměty, jako je klinická propedeutika, první pomoc, patologie, kapitoly z chirurgie a vnitřního lékařství nebo mikrobiologie. Chlapce ke studiu táhne vidina navazujícího vysokoškolského nebo vyššího odborného studia příslušného zaměření například v oboru záchranář. Aktuálně obor zdravotnické lyceum studuje 19 kluků.

Chlapce láká také studium oboru Laboratorní asistent a svou budoucnost v laboratorním prostřední aktuálně vidí devět chlapců. „Tento obor je pro kluky lákavý, neboť významná část studia je zaměřena na matematiku, chemii, fyziku a biologii. Lákavá je pro ně práce za mikroskopem a v laboratořích. Absolventi oboru se uplatní především v laboratořích klinické biochemie, hematologie, transfuzní služby, patologie – histologie, mikrobiologie, genetiky, imunologie či toxikologie. Samozřejmě, že tento obor je velmi oblíbeny i mezi dívkami,“ řekla Panáková a dodala, že tento obor lze studovat jenom v Ostravě.

AGEL Střední zdravotnická škola přivítala své první studenty v roce 2017. Tehdy do prvního ročníku nastoupilo ke studiu celkem 90 žáků, z toho bylo pouhých osm chlapců. Nyní, v pátém roce své existence, na škole studuje více jak 50 kluků.

Sdílejte článek