Nejnovější zprávy: Příběh 120 let staré vraždy: Matka ubila dceru alkoholičku Na Jablunkovsku hořela chata. Policie našla na místě lidské ostatky

Společnost

Lékaři a vědci v Ostravě úspěšně testují preparát pro léčbu diabetické nohy

Tým lékařů a vědců z ostravského Centra buněčné terapie 4MEDi a Fakultní nemocnice Ostrava pracuje na novém preparátu, který by mohl pomoci při léčbě pacientů s kritickou končetinovou ischemií způsobenou onemocněním periferních tepen.

Přípravek se již podařilo úspěšně testovat na zvířatech a odborníci plánují ověření jeho účinku i u pacientů, řekl vedoucí odborného týmu a náměstek ředitele fakultní nemocnice Václav Procházka.

Nemoc takzvané diabetické nohy postihuje 500 až 700 nemocných na milion obyvatel a zhruba u třetiny pacientů končí amputací končetiny. Nově vyvíjený přípravek by mohl podle Procházky těmto lidem dát naději na její záchranu.

„V tomto případě využíváme toho, co buňky produkují a to jsou proteiny, tedy růstové faktory. My je po kultivaci buněk odfiltrujeme a zahustíme, čímž dosáhneme vyšších koncentrací těchto růstových faktorů,“ vysvětlil Procházka. Laicky lze říci, že při léčbě by se využíval silný koncentrát proteinu, který by přispíval k lepšímu prokrvování a obnově tkáně.

Podle Procházky už se pozitivní účinky tohoto preparátu podařilo prokázat v preklinické studii se zvířaty. Odborníci pro tuto studii využili 27 dospělých samic králíka, u nichž vyvolali ischemii zadních končetin. Zvířata pak byla náhodně rozdělena do čtyř skupin, přičemž jedné z nich byl podán právě preparát s vysokou koncentrací růstových faktorů.

Již jeden měsíc po aplikaci bylo prokrvení tkání v ischemických končetinách ve skupině léčené s pomocí nově vyvíjeného preparátu dvojnásobné oproti skupině s placebem.

Odborníci by tak nyní rádi postoupili do další fáze a plánuje klinickou studii u pacientů, u kterých je obvyklá léčba neúčinná nebo vyčerpaná. „Dokončujeme ještě jeden další test a během příštího roku bychom chtěli připravit klinickou zkoušku. Chystáme se podat žádost na Státní ústav pro kontrolu léčiv,“ podotkl Procházka.

Dodal, že v případě úspěšné klinické studie ale nový preparát ještě musí projít složitým schvalovacím procesem. Na trh by se tak za ideálních podmínek mohl dostat nejdříve během pěti až deseti let.