Společnost
03/12/2015 ČTK

Lékaři a vědci v Ostravě úspěšně testují preparát pro léčbu diabetické nohy

Tým lékařů a vědců z ostravského Centra buněčné terapie 4MEDi a Fakultní nemocnice Ostrava pracuje na novém preparátu, který by mohl pomoci při léčbě pacientů s kritickou končetinovou ischemií způsobenou onemocněním periferních tepen.

Přípravek se již podařilo úspěšně testovat na zvířatech a odborníci plánují ověření jeho účinku i u pacientů, řekl vedoucí odborného týmu a náměstek ředitele fakultní nemocnice Václav Procházka.

Nemoc takzvané diabetické nohy postihuje 500 až 700 nemocných na milion obyvatel a zhruba u třetiny pacientů končí amputací končetiny. Nově vyvíjený přípravek by mohl podle Procházky těmto lidem dát naději na její záchranu.

„V tomto případě využíváme toho, co buňky produkují a to jsou proteiny, tedy růstové faktory. My je po kultivaci buněk odfiltrujeme a zahustíme, čímž dosáhneme vyšších koncentrací těchto růstových faktorů,“ vysvětlil Procházka. Laicky lze říci, že při léčbě by se využíval silný koncentrát proteinu, který by přispíval k lepšímu prokrvování a obnově tkáně.

Podle Procházky už se pozitivní účinky tohoto preparátu podařilo prokázat v preklinické studii se zvířaty. Odborníci pro tuto studii využili 27 dospělých samic králíka, u nichž vyvolali ischemii zadních končetin. Zvířata pak byla náhodně rozdělena do čtyř skupin, přičemž jedné z nich byl podán právě preparát s vysokou koncentrací růstových faktorů.

Již jeden měsíc po aplikaci bylo prokrvení tkání v ischemických končetinách ve skupině léčené s pomocí nově vyvíjeného preparátu dvojnásobné oproti skupině s placebem.

Odborníci by tak nyní rádi postoupili do další fáze a plánuje klinickou studii u pacientů, u kterých je obvyklá léčba neúčinná nebo vyčerpaná. „Dokončujeme ještě jeden další test a během příštího roku bychom chtěli připravit klinickou zkoušku. Chystáme se podat žádost na Státní ústav pro kontrolu léčiv,“ podotkl Procházka.

Dodal, že v případě úspěšné klinické studie ale nový preparát ještě musí projít složitým schvalovacím procesem. Na trh by se tak za ideálních podmínek mohl dostat nejdříve během pěti až deseti let.

Sdílejte článek