Společnost
23/09/2023 Petr Broulík

Lidé zachránili před zbouráním bývalý vyhlášený hostinec v Lubojatech

se souhlasem Bílovce

Zastupitelé Bílovce rozhodli, že město nezbourá historickou budovu, která byla sídlem osadního výboru bílovecké městské části Lubojaty.

Zatímco bývalé vedení města určilo objekt k demolici a chtělo na jeho místě vybudovat malý park, současná koalice jej spolu s obyvateli města hodlá zachovat a spatřuje v domě dobrý základ pro komunitní život v Lubojatech.

Dům z konce 19. století byl v minulém volebním období, přesněji v polovině roku 2022, určen k demolici. Na tu město dokonce získalo ze Státního fondu podpory investic v rámci Programu Brownfieldy dotaci ve výši zhruba dvou milionů korun. Byl v tom ale háček. Většina obyvatel Lubojat o plánované demolici nevěděla. V květnu 2022 se sice na toto téma v obci uskutečnila veřejná schůze, ale té se zúčastnilo jen sedmnáct obyvatel Lubojat.

„O demolici pro obec historicky významného objektu rozhodl tehdejší osadní výbor s vedením města bez větší diskuse s občany,“ říká starosta Bílovce Martin Holub.

Lidé v Lubojatech se semkli, většina je pro zachování domu

Starosta Bílovce oceňuje, že se lidé v Lubojatech semkli a rozhodli se budovu bránit. O to víc, že podle znaleckých posudků není k demolici žádný vážný důvod.

„Mimochodem, z šestadvaceti žádostí o dotaci z Programu Brownfieldy schválených v loňském roce většina směřovala na rekonstrukce, výstavby a revitalizace. Jen ve třech případech se žádost týkala demolice. A mezi nimi byly právě Lubojaty, obec, kde v současné době není restaurace ani kulturní dům a lidé se nemají kde scházet a společensky žít,“ dodává starosta Bílovce Martin Holub.

Osadní výbor v září oslovil obyvatele Lubojat anketní otázkou týkající se dalšího osudu budovy. Do ankety se zapojilo 223 ze 423 obyvatel obce. Pro zachování domu č. p. 58 bylo 150 občanů, tedy 67 procent. Pro demolici bylo 49 obyvatel Lubojat, tedy dvaadvacet procent. Čtyřiadvacet zbývajících si nebylo odpovědí jisto.

Ne vždy platí, že levnější řešení je i to nejlepší

Místostarostka obce Tereza Grabcová Hozová je také pro zachování budovy. „Zbourat budovu je jistě levnější varianta než se pustit do rekonstrukce. Ne vždy však platí, že to levnější řešení je nejlepší. Je žádoucí mít v centru obce, jejíž obyvatelé tráví čas na vlastních zahradách, malý parčík s udržitelností deset let? Navíc parčík vedle hlavní komunikace a s hnízdem na kontejnery v dosahu?“ ptá se.

Ona sama totiž z dlouhodobého hlediska vnímá demolici objektu za nešťastnou. „Budova má strategickou polohu v centru obce, v minulosti se tady konaly různé veřejné kulturní akce, soukromé oslavy, dříve zde sídlila pobočka knihovny, pošty Partner, scházel se zde osadní výbor,“ nastiňuje význam objektu pro Lubojaty. „Je důležité podporovat rozvoj místních částí a jednou z cest je i zachovávat, pokud je to možné, místa spojená s naší historií,“ dodává místostarostka.

Někteří vzpomínají na svatby, jiní nevidí v domě historickou hodnotu

Dům č. p. 58 totiž k historii Lubojat podle většiny obyvatel určitě patří. Postaven byl koncem 19. století a v prvních desetiletích 20. století zde byl vyhlášený zájezdní hostinec. Ještě větší význam má však pro historii obyvatel a jednotlivých místních rodin. Mnozí dodnes vzpomínají, jak se zde konaly plesy, besedy a výstavy, jiní se zase pamatují, jak se tady hrálo divadlo, nebo byli vítáni noví občánci.

Část obyvatel Lubojat však nesouhlasí se zachováním domu. Například Dana Kunovská z osadního výboru Lubojaty, která v městské části žije od narození, míní, že stará budova osadního výboru má nulovou historickou hodnotu.

„Už před třinácti lety byla navržena kompletní rekonstrukce domu s odhadovanou cenou, jejíž cenu odhadli v letech 2019 a 2020 16 až 18 milionů korun. Uběhly další čtyři roky a ceny se několikanásobně zvedly. Investuje se zde někdy tolik peněz?“ ptá se Dana Kunovská.

Upozorňuje, že v současné době je budova vyklizena a prázdná. „Myslím si, že šedesát procent našich občanů, kteří chtějí zachování budovy, se ani nezapojuje do veřejného života v obci,“ říká.

Na jeho místě mohl být parčík a osadní vánoční strom

A co bylo tedy původně v plánu, kdyby zastupitelé demolici budovy potvrdili? „Po demolici by vznikl krásný, velký a čistý pozemek, na jehož místě je plánován parčík s několika stromy. Jeden bude trvale sloužit jako vánoční. Byly by tu hrací prvky pro děti, opravené a schované stání pro kontejnery na odpad, informační tabule. Nebo pakovací místo, odpočivadlo pro cyklisty. Cokoliv pěkného namísto staré budovy bez historické hodnoty, navíc dispozičně špatně umístěné,“ uvádí Dana Kunovská.

Zastupitelé však ve středu 20. září vsadili na další život bývalého vyhlášeného hostince a budovy osadního výboru v Lubojatech. Nyní bude třeba nechat zpracovat projekt, který by měl kromě technického stavu budovy řešit i změnu dispozice tak, aby odpovídala současným potřebám pro malá kulturní centra. Samotná rekonstrukce se pak má uskutečnit na etapy.

Sdílejte článek