Společnost
19/05/2022 Petr Broulík

Nechceme novou trať, bouřili lidé na veřejném projednání

​Trvalo to skoro dva roky, než se obyvatelé obvodu Pustkovce a sedmého a osmého porubského obvodu mohli opět „pustit“ do zástupců města Ostravy a úředníků krajského úřadu kvůli navrhovanému záměru vybudovat od křižovatky u porubského Slovanu po hypermarket Globus novou tramvajovou trať.

Zatímco zástupci města argumentují, že trať napojí tuto část na páteřní tramvajové trati v celé Ostravě a řada Ostravanů možná i chce jezdit tramvají od Slovanu až do Globusu, mnozí obyvatelé Pustkovce a okolí tento záměr kategoricky odmítají.

Proč tak brzy a až v Mariánkách? Spousta lidí ještě pracuje

Dali to najevo také na dnešním odpoledním druhém dějství veřejného projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (EIA) k zamýšlené výstavbě tramvajové trati v Ostravě-Porubě, kterého se opět za ostravský magistrát účastnila náměstkyně primátora pro investice Zuzana Bajgarová.

To první dějství se událo už 15. června roku 2020 v aule Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, ale bylo večer přerušeno kvůli spoustě diskutujících.

Pokračování krajský úřad svolal až po téměř dvou letech a to na dnešní jednu hodinu odpolední do Domu techniky na Mariánském náměstí. Odpůrcům vadilo, že musejí na veřejné projednání mimo Porubu a Pustkovec až do Mariánských Hor. Vadila jim i brzká hodina veřejného projednání EIA. „Plno lidí je ještě v práci. Udělali jste to schválně,“ vytýkali nahlas někteří účastníci svolavatelům. Přišlo jich však nakonec přes padesát.

Mluvit jen pět minut? To tedy ne!

Odpůrci stavby nové tratě, zejména ze spolku Prosíme, přemýšlejme, bojovali opět spoustou drtivých argumentů. Přestože úřednice odboru životního prostředí krajského úřadu Dana Kučová stanovila délku diskusních příspěvků na pět minut, energická „vůdkyně“ odpůrců Markéta Vysloužilová to ihned a striktně odmítla.

Foto: Petr Broulík

A pak proti už přepracovanému EIA, tedy posouzení vlivu na životní prostředí, snesla opravdu spoustu odborných a právních argumentů a připomínek a námitek. Přítomný zpracovatel tohoto posouzení občas musel výtky připustit.

A tak se neznalí dozvěděli, že se v posouzení třeba argumentuje pozemky, které neexistují, a že řada částí posouzení je doslova opsána ze záměru výstavby severního spoje. „Někdo udělal jednu práci, něco přidal, a město platilo dvakrát,“ upozornila Markéta Vysloužilová.

Jen jedno pootevřené okno. Klimatizace chladila horké hlavy

Když moderátorka veřejného projednání Dana Kučová žádala, aby diskutéři dali své připomínky písemně, dostala odpověď, že je to veřejné projednání. Evidentně se snažila, aby projednání netrvalo dlouho, což si ale vysloužilo výkřiky: „To je zvůle! Krajský úřad s námi nechce komunikovat. O veřejnost nemá nikdo zájem!“

Hned zpočátku vystoupil také jeden z diskutérů, že ve velkém sále pro možná dvě stě lidí je jen jedno pootevřené okno a hrozný vzduch. Za chvíli byla pootevřená všechna a někdo spustil i klimatizaci, takže uvnitř brzy nastal chládek.

Ta tramvaj není nutná. Proč to nesmetete ze stolu?

Po odborných argumentech dostali prostor i běžní lidé z Pustkovce. „Vykácíte nám kvůli trati spoustu stromů, které nás teď chrání před hlukem, sluncem a horkem. Pak nám tam budou akorát jezdit šaliny. Chcete nám tam nacpat tramvaj, které není nutná. Z okruhů uděláte křižovatky. Bude se to stavět tři roky, možná déle, a my tam po tu dobu budeme dýchat prach a jedy. To bude dopad na životní prostředí a zdraví lidí. Cyklostezky nám chcete zrušit a dát je na cesty,“ bouřili lidé.

A argumentovali také tím, že jeden z původních důvodů nahradit dieslové autobusy ke Globusu ekologičtější dopravou také padl. „Dnes má dopravní podnik hybridní autobusy CNG a nedávno se chlubil novými elektrobusy. Proč se toho tedy držíte? Nikdo to tam u nás nechce! Proč to nesmetete ze stolu?“ ptali se naštvaně. „Jsou v tom jen peníze!“

Nechte mě domluvit!

Náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová se snažila zachovat klid, ale i jí jednou ujely nervy. „Prosím vás, nechtě mě domluvit!“ zvýšila hlas na jednu z žen. „Rozumím, že s novou tratí nesouhlasíte, ale v Ostravě máme i ty, kteří ji chtějí,“ řekla.

Úřednice kraje Dana Kučová slíbila, že se krajští úředníci budou všemi argumenty odpůrců zabývat a že stanovisko, které po konzultaci s odborníky vydají, nemusí záměr nové trati podpořit.

Zastupitelka obvodu Pustkovec Nataša Čeganová připomněla, že projekt trati měl stát na počátku 2,5 miliardy korun, nicméně si myslí, že při současné situaci a cenách materiálů se prodraží na čtyři miliardy. „Je drahý. Náš obvod žádal, aby město udělalo projekt na elektrobusy ke Globusu,“ řekla zastupitelka.

Úřednice veřejné projednání stavby ukončila, ale diskutovalo se dál

Přestože Dana Kučová někdy po půl čtvrté odpoledne veřejné projednání EIA formálně ukončila, lidé dál a dál diskutovali. Po ukončeném veřejném projednání EIA bude mít kraj šedesát dnů na vyjádření.

Zamýšlená nová tramvajová trať by byla dlouhá 3,3 kilometru, tramvaj by po ní jezdila rychlostí až 50 kilometrů v hodině a měla by pět, případně šest zastávek.

Proti záměru vznikla petice, kterou podepsalo ji přes čtyři a půl tisíce obyvatel žijících v místech, kde by měla trať vzniknout. Veřejné projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí je povinnou součástí procesu posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA).

Sdílejte článek