Společnost
11/03/2016 Jaroslav Baďura

Nejvyšší čas na přihlášku. Na Moravě a ve Slezsku se hlásí děti do 94 středních škol

Žáci, kteří chtějí studovat na středních školách, mají poslední dny na to, rozmyslet si, kam se ke studiu přihlásit. Termín pro podání přihlášek totiž končí v úterý 15. března.

Uchazeče o vzdělávání v maturitních oborech čekají ve většině škol v Moravskoslezském kraji jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.

Jednotné přijímací zkoušky se budou konat v celkem 94 středních školách, z toho v 79 zřizovaných krajem. Termín konání jednotných testů pro čtyřleté obory včetně 4letých gymnázií je pátek 15. dubna 2016, pro 8letá a 6letá gymnázia pak pondělí 18. dubna 2016.

Jednotné přijímací zkoušky bude organizačně zajišťovat příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání). Zkušební testy budou obsahovat úlohy s nabídkou i bez nabídky odpovědi, případně otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení (takzvané široce otevřené úlohy).

„Přestože jsme museli v minulých letech kvůli negativnímu demografickému vývoji částečně zredukovat síť středních škol v regionu, jsem přesvědčena, že tyto kroky spolu s investováním do špičkového vybavení škol, profesního rozvoje pedagogů ve školách vedly k tomu, že nyní máme stabilní síť středních škol se širokou škálou oborů vzdělání, v níž si každý najde přesně ten obor, ve kterém chce rozvíjet své dovednosti,“ uvedla náměstkyně hejtmana Věra Palková.

Přehled středních škol lze najít na: www.msk.cz.

Sdílejte článek