Společnost
18/09/2017 ČTK

Nová tramvajová trať v Ostravě? Ne v Pustkovci, ale okolo Duhy ke Globusu!

Plánovaná tramvajová trať přes ostravské městské části Poruba a Pustkovec zřejmě povede jinudy, než město původně plánovalo.

Zvažovaná varianta rozšíření přes ulici Bedřicha Nikodéma měla totiž mnoho odpůrců z řad obyvatel, kteří se obávali kácení stromů a zániku zelených ploch.

Nyní se proto bude připravovat trasa vedoucí od ulice 17. listopadu okolo Duhy k hypermarketu Globus. Novinářům to dnes řekl radní pro dopravu Lukáš Semerák (Ostravak).

„Nechali jsme vypracovat takzvaný dopravní model, tedy model, který nám kopíruje situaci po případné výstavbě tramvaje. Model nám potvrdil to, že pro zvýšení kapacity přepravy stačí realizovat pouze variantu B, tedy po ulici 17. listopadu,“ uvedl Semerák.

Na základě výsledků dopravního modelu se tedy město bude soustředit na projektování této trasy. „Model ukázal také to, že počet navržených zastávek je předimenzovaný,“ uvedl Semerák.

Počet zastávek se proto proti původnímu plánu sníží z devíti na šest. Délka tramvajové trati by měla být necelé tři kilometry. V původní variantě měla být trať ještě o něco delší a počítalo se s cenou okolo miliardy korun, trať v nově podpořené trase by tedy měla být o něco levnější. Přesné náklady město ale zatím nezná.

S výstavbou trati bude zároveň upraveno i okolí komplexu Duha. Lokalita by se měla stát důležitým dopravním uzlem.

„Poruba poměrně aktivně a pěkným způsobem pracuje na vytvoření náměstí v lokalitě Duhy. I zavedení tramvajové trati vnímají jako příležitost k tomu, aby toto místo ožilo,“ podotkl Semerák.

Pro Porubu by podle něj výstavba nové trati mohla znamenat i šanci na přemístění stávající tramvajové vozovny, která je nyní nevhodně umístěna uprostřed zástavby.

Nově by mohla vzniknout právě na konci tramvajové trati u hypermarketu Globus. Toto je však podle Semeráka možné řešit až po dostavbě trati, kterou by město potřebovalo dokončit do roku 2022, aby na její výstavbu mohlo získat dotaci.

Město počítá s tím, že během října či listopadu by mohlo mít k dispozici konečná stanoviska z městských obvodů Poruba a Pustkovec k rozšíření tramvajové trati v nyní preferované trase.

Sdílejte článek