Společnost
20/04/2023 Petr Broulík

Ostrava má druhý strom Olgy Havlové. Tentokrát v Komenského sadech

Mladý liliovník tulipánokvětý vysadili ve středu dopoledne v ostravských Komenského sadech představitelé Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové (VDV), zástupci ostravského magistrátu a obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Ostrava má už druhý strom Olgy Havlové.

Vysazení stromu se zúčastnila i ředitelka Výboru dobré vůle Monika Granja. Statutární město Ostrava se tak jako třetí v pořadí připojilo k celoroční kampani Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové s názvem Olga je tu s námi, čímž si připomene nedožité 90. narozeniny zakladatelky nadace paní Olgy.

„Sázení stromů k příležitosti narozenin Olgy Havlové tak spojujeme s otázkou životního prostředí. O paní Olze se moc neví, že hodně dbala na to, jak žije a aby po sobě zanechala co nejmenší stopu v ohledu životního prostředí. A sama zasadila i několik stromů. Před pěti lety jsme zasadili pětaosmdesát stromů a letos je chceme doplnit o dalších pět,“ řekla v Komenského sadech ředitelka výboru a nadace Monika Granja.

Na Olgu Havlovou vzpomínali také u gymnázia v Porubě

Nadace ve výročním roce 2023 navazuje výsadbou dalších pěti stromů Olgy Havlové a odhalením pamětní desky na místech úzce spojených s životem a působením paní Olgy, kterou Monika Granja předala zástupcům Ostravy.

První strom Olgy Havlové byl v Ostravě vysazen 4. října roku 2018 u Gymnázia Olgy Havlové v Porubě. Tehdy jako jeden z 85 stromů, které byly v roce 2018 vysazeny v různých místech České republiky k příležitosti nedožitých 85 let od narození první dámy Olgy Havlové. Právě u tohoto stromu a gymnázia se ve středu uskutečnilo také vzpomínkové setkání.

Vysazení stromu v Komenského sadech se spolu se zástupci nadace zúčastnila i náměstkyně primátora pro kulturu a školství Andrea Hoffmannová a za městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz starosta Petr Veselka s místostarostou Petrem Kuśem. Pomyslnou hymnu vzpomínkového roku 2023 Píseň pro Olgu od zpěvačky a skladatelky Anety Langerové zazpívala sólistka z Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava v doprovodu čtyř hudebníků.

Kumar popřál stromu Olgy Havlové sílu, veverky a zamilované

Každé ze setkání u nově vysazeného Stromu Olgy Havlové je spojeno s jednou z oblastí, které byly pro paní Olgu zásadní, a jimž se nadace systematicky věnuje. V Ostravě na téma sociální problematiky s důrazem na vzdělávání znevýhodněných dětí promluvil dlouhodobý spolupracovník nadace Kumar Vishwanathan, předseda obecně prospěšné společnosti Vzájemné soužití. Jejím cílem je zvyšovat porozumění mezi romskou komunitou a většinovou společností.

„Ostrava je dnes ve školství úplně jinde, ušla velkou cestu, jsou tady skvělí učitelé. A jednou tu bude mezi Romy plno středoškoláků a vysokoškoláků. Přál bych si, aby druhý strom Olgy Havlové měl v Ostravě dost vody a dost živin. A přeji mu sílu, dlouhý život, bohatou korunu, ať si na něm hrají veverky, zpívají ptáčci a ať se pod ním scházejí potají zamilovaní,“ řekl Kumar Vishwanathan.

Stipendia Výboru dobré vůle získalo 685 studentů

„Dobré vzdělání je vklad, který mladému člověku v budoucnu přinese možnost uplatnit se ve společnosti, být samostatný a nezávislý,“ uvedla Monika Granja, ředitelka nadace.

Program Výboru dobré vůle spolu s ČSOB poskytuje stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením, ze sociálně znevýhodněných rodin a dětem z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách v České republice. „Od vzniku programu v roce 1995 získalo pravidelnou stipendijní podporu 685 studentů a dalších 614 obdrželo jednorázový příspěvek na školné či pomůcky ke studiu. Celkově bylo na studium dětí a mladých lidí se zdravotním nebo sociálním handicapem poskytnuto přes 40 milionu korun,“ sdělila Monika Granja.

Výbor dobré vůle v současnosti pořádá mimořádnou sbírku Dárek pro Olgu, jejímž cílem je vybrat v roce nedožitých 90. narozenin paní Olgy symbolických 900 tisíc korun na pomoc znevýhodněným lidem.

Sdílejte článek