Společnost
29/03/2023 Petr Sobol

Ostrava ocenila výjimečné pedagogy, gratulovala jim i Eva Pavlová

Osm výjimečných pedagogických osobností ocenilo město Ostrava v průběhu slavnostní akce ke Dni učitelů, která se letos odehrála v nově zrekonstruovaných, památkově chráněných bývalých městských jatkách.

Pedagogy mohli nominovat zřizovatelé či ředitelé škol, školské rady i pedagogické kolektivy. Návrhy pak posoudila komise pro vzdělávání, vědu a výzkum dle stanovených kritérií, návrh projednala rada města a následně 22. února schválilo zastupitelstvo. Předání ocenění mělo tentokrát velmi slavnostní ráz, neboť hostem byla manželka prezidenta republiky Eva Pavlová, která spolu s náměstkyní primátora pro školství a kulturu Andreou Hoffmannovou učitelkám poděkovala.

„Vzdělávání dětí považuji za klíčovou profesi v naší zemi. Kvalita pedagogické práce má zásadní dopad na formování budoucích generací. V rychle se měnícím světě nároky na pedagogy i děti stále rostou, jak se ukázalo mimo jiné během období covidu. Z pedagoga se stává multioborový pracovník, který kromě předávání znalostí musí dobře rozumět dětské duši a adaptovat se na nové technologie a přístupy. S velkou úctou jsem předala ocenění pedagožkám, které do své profese vkládají výjimečné úsilí a pečují nejen o znalosti, ale také o vztahy se studenty a žáky,“ uvedla Eva Pavlová.

Ocenění bylo uděleno tradičně ve dvou kategoriích: Mimořádná pedagogická osobnost a Ocenění za celoživotní pedagogickou činnost. Posuzována byla nejen doba pedagogické praxe, ale také celoživotní tvůrčí a inovativní přístup ke vzdělávání, odborná a publikační činnost, tvorba projektů nebo zapojení do mezinárodních programů či úspěchy školy a další nadstandardní přístupy nominovaných. Ostrava své učitele oceňuje již od roku 2005.

„Ostrava se v oblasti vzdělávání za poslední dekádu výrazně posunula. Naše školy se systematicky věnují talentovaným dětem, karierovému poradenství či kreativním projektům. Kvalitně nastavené inkluzivní vzdělávání nám pomohlo zvládnout covidové období i příchod ukrajinských dětí. Podporujeme výuku jazyků, vznik školních knihoven a také odborných pozic na školách. To vše by ale nebylo možno realizovat bez kvalitních pedagogů (i nepedagogických pracovníků), kterým patří největší dík. Dobrou školu totiž tvoří především dobrý pedagogický tým. Děkuji proto všem, kteří se rozhodli svůj život věnovat pedagogické práci a posouvají s námi ostravské školství dopředu,“ konstatovala Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora.

Ocenění za celoživotní pedagogickou činnost převzaly Dana Schönová, Lenka Olšarová, Gabriela Šlechtová a Pavlína Kempová. Ocenění Mimořádná pedagogická osobnost získaly Jitka Dvorská, Lenka Šebestíková, Vendula Zapletalová a Jana Jedličková.

Sdílejte článek