Společnost
17/02/2020 Jaroslav Baďura

Ostrava opraví budovu ústředního hřbitova, zásadní rekonstrukce čeká i krematorium

​Ostravští radní schválili převedení částky 8 milionů korun obvodu Slezská Ostrava na zásadní rekonstrukci správní budovy ústředního hřbitova.

Předpokládané celkové náklady na opravu interiéru objektu, přístupového schodiště a přilehlé zpevněné plochy jsou 9,76 milionu korun. Zbylou část uhradí ze svého rozpočtu městský obvod.

„Jsem ráda, že se na letošní rok podařilo v rozpočtu města vyčlenit finanční prostředky na rekonstrukce či jiné úpravy hřbitovů v jednotlivých městských obvodech. Jedná se o 23 milionů korun. Začínáme s převodem 8 milionů pro ústřední hřbitov ve Slezské Ostravě, kde je nutná oprava hlavního schodiště a chodníkové rampy. Rekonstruována bude také správní budova. Dalších 15 milionů je určeno pro ty městské obvody, které budou mít připravené projekty či záměry. Když jsme v minulém roce analyzovali, co je kde potřeba, tak kromě rekonstrukcí chodníků a zpevněných ploch nebo oprav plotů se často mezi požadavky objevovala také příprava pro nová hrobová místa nebo kolumbária. Například ve Vítkovicích se chystá projekt nové smuteční síně a rádi bychom se zaměřili na revitalizaci zeleně,“ uvedla resortní náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Cílem úprav na ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě je zásadní modernizace budovy hřbitovní správy tak, aby prostředí v ní zajistilo návštěvníkům soukromí při vyřizování těžkých životních situací. Upraveny budou kancelářské prostory, instalována klimatizace a vyvolávací systém. Špatný technický stav hlavního vstupního schodiště s chodníkovou rampou, který je způsoben i vinou nestabilního podlaží, bude odstraněn rekonstrukcí a stabilizací podloží. Překládat se bude také veřejné osvětlení podél schodiště, které je v současnosti ve špatném technickém stavu a ohrožuje bezpečnost návštěvníků hřbitova.

„Zásadní pro nás je, aby byl hřbitov bezproblémově přístupný na začátku listopadu v období Dušiček. Věřím, že právě díky podpoře města, se nám postupně podaří nadále zlepšovat prostředí hřbitova, který bude na návštěvníky působit přívětivěji a nabídne zejména pozůstalým větší komfort,“ doplnil starosta obvodu Slezská Ostrava Richard Vereš.

Obvod Slezská Ostrava aktuálně vybírá dodavatele ve veřejné zakázce. Práce by měly začít na jaře, hotovy budou během čtyř měsíců. Po dobu rekonstrukce se musí občané připravit na ztížený přístup v oblasti probíhajících prací.

„Uvědomuji si nutnost investic do oprav pietních míst, jakými jsou hřbitovy, a považuji péči o jejich vzhled za jednu z povinností obce. Většinou starší lidé vnímají hřbitovy jako místa nejen k rozjímání, ale také se zde mohou potkat s přáteli, tak proč pro ně nevytvořit příjemnější prostředí, “ dodala náměstkyně Kateřina Šebestová.

Město zároveň připravuje přestavbu krematoria. Realizována bude podle vítězného návrhu z architektonické soutěže vyhlášené v loňském roce. Rekonstrukce jediného krematoria v Moravskoslezském kraji je naplánována na roky 2021–2022.

Sdílejte článek