Společnost
07/03/2024 Petr Broulík

Ostrava vybuduje nový Dům městských služeb, bude stát na Černé louce

Vizualizace: se souhlasem MAPPA

Ostrava postaví na Černé louce novou budovu pro úředníky. Bude se tam chodit pro občanky, pasy, řidičáky i na kafe.

Kdo si byl v posledních dvaceti letech v Ostravě zařídit nebo vyměnit občanku, pas nebo řidičák, zná podoby Odboru vnitřních věcí a Odboru dopravně správních činností. Jsou to především budovy za zenitem. Navíc to jsou budovy na dvou různých adresách v Ostravě, jedna v Gorkého ulici, druhá v ulici 30. dubna, tedy mimo území magistrátu. Obě budovy přitom nepatří městu, magistrát si je pronajímá, celkem za zhruba dvacet milionů korun ročně.

Proto se město Ostrava rozhodlo, že si postaví vlastní správní budovu, která se stane Domem městských služeb. Má být reprezentativní, otevřená, moderní a přívětivá k těm, kteří ho budou navštěvovat. Budova vznikne do roku 2030 na Černé louce, poblíž Divadla loutek, blízko nyní stavěné rezidence Nové Lauby a naproti nového City Campusu Ostravské univerzity. Tedy v prstenci plánovaných budoucích staveb kolem zeleného prostoru, budoucího parku na výstavišti.

Toto umístění v centru Moravské Ostravy je v blízkosti zastávek MHD, nová správní budova počítá s plánovaným podzemním parkováním pro občany a úředníky.

V budově budou také strážníci, možná i loutkáři

V budoucí nové městské budově se sejde pod jednu střechu agenda cestovních dokladů, občanských a řidičských průkazů i několik městských organizací. Budova poskytne také sídlo Městské policii Ostrava a městským organizacím jako je Expat centrum nebo ateliér MAPPA. Město zvažuje, že část nové budovy bude sloužit například i Divadlu loutek Ostrava jako výstavní prostor.

Oba úřady na dvou adresách, tedy odbor vnitřních věcí a odbor dopravně správních činností, navštíví v současnosti zhruba celkem 200 tisíc lidí ročně. Město předpokládá, že odbor vnitřních věcí zajišťující vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů, obslouží v nové budově až 70 tisíc klientů ročně. Druhý do nové budovy situovaný odbor rovněž obslouží ročně tisíce lidí. Pro představu se jen loni na přepážky evidence řidičů a evidence vozidel dostavilo více jak 110 tisíc řidičů a odbor provedl více než šest tisíc testů jejich odborné způsobilosti a více jak dvanáct tisíc jízd.

Budova má být lidem co nejpřívětivější

„Chceme, aby nová budova úřadu byla vůči občanům, kterým má sloužit, co nejpřívětivější. Nynější prostory ve dvou pronajatých budovách už jsou nevyhovující a městu také rostou náklady na jejich pronájmy, které už nás za těch téměř dvacet let přišly na 450 milionů. Finanční analýzou jsme zjistili, ž pro město je z dlouhodobého hlediska výhodnější investovat do výstavby nového objektu," vysvětlila náměstkyně primátora Hana Tichánková.

Nová budova má podle předběžných výpočtů přijít na 750 milionů korun. Budova má také pomoci oživit lokalitu Černé louky a propojit ji s plánovanou revitalizací zeleného veřejného prostranství, které má být srdcem Černé louky a přímo navazovat na nábřeží řeky Ostravice.

Vítěznou podobu nové budovy má určit výsledek architektonické soutěže, která bude mít dvě kola. Město ji vyhlásí někdy v květnu až červnu tohoto roku. Výsledek by měl být známý do konce letošního roku. Porotu budou tvořit zástupci vedení města a renomovaní architekti. Budou klást důraz na kvalitu urbanisticko-architektonického řešení, hospodárnost a ekonomickou přiměřenost.

Nová budova města bude stát asi tři čtvrtě miliardy

Výstavba Domu městských služeb by měla začít v roce 2027. Náklady na realizaci stavby se odhadují na 750 milionů korun. „Od vítězného architektonického návrhu si slibujeme, že přinese budovu, která působivě dotvoří zástavbu mezi historickým Masarykovým náměstím a Černou loukou. A že budova bude kvalitním prostředím pro práci, ale taktéž přehledná a vstřícná pro její návštěvníky a klienty. V přízemí by mohla vzniknout kavárna, a tak by mohla být budova i novým místem pro setkávání,“ uvedl ředitel Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA) Ondřej Vysloužil.

Dům městských služeb by mohl vzniknout v roce 2030 proto, že v tom roce to bude přesně 100 let od dostavby památkově chráněné budovy Nové radnice.

„Chceme, aby soutěž přinesla i návrh přilehlého veřejného prostranství, které musí navazovat na plánované úpravy parkového prostoru Černé louky. Počítáme také s tím, že účastníci soutěže zohlední historické stopy v místě, protože těmi místy vedly městské hradby a je pravděpodobné, že alespoň fragmenty původního kamenného zdiva v místě naleznou archeologové při záchranném archeologickém průzkumu před stavbou,“ dodal ředitel ateliéru MAPPA Ondřej Vysloužil.

Sdílejte článek