Kultura
28/03/2024 Petr Broulík

Ostravský Dům umění patří slavné Toyen. Vystavil jedinečnou kolekci knižních artefaktů

Foto: Petr Broulík

Toyen! To magické jméno se nedávno natrvalo spojilo s Moravskoslezským krajem a Galerií výtvarného umění v Ostravě. A na úterní vernisáž uceleného souboru knižních prací české legendy surrealismu, který Moravskoslezský kraj loni koupil ve Francii za 2,2 milionu korun, přišla opravdu velká spousta lidí.

Toyen je největší a světově uznávanou českou malířkou v oblasti evropského uměleckého směru surrealismu. Její obraz Monte Carlo z roku 1926 se loni prodal na aukci v Praze za téměř 65 milionů korun.

Ostravskou reprezentativní výstavu artefaktů, kreseb a tisků Toyen z jejího druhého poválečného a definitivního pobytu ve Francii doprovázejí také čtyři klíčová surrealistická plátna umělkyně z 50. a 60. let, zapůjčená od soukromých majitelů. Výstavu otevřel přední galerista Zdeněk Sklenář a kurátor výstavy Karel Srp. Výstava také představila knihu, která tento soubor prací Toyen soustřeďuje a přibližuje fanouškům špičkového výtvarného umění.

Toyen je tajemná bytost a nesmírně poutavá žena

„Dílo Toyen stále promlouvá k lidem. Rok od roku se o Toyen zájem stupňuje a bude stoupat ještě v dalších desetiletích. Toyen je tajemná bytost a nesmírně poutavá žena, která za sebou zanechala obrovské dílo. A v Ostravě máme možnost vidět jeho úžasný úsek,“ řekl autor monografie Toyen a kurátor ostravské výstavy Karel Srp.

Galerista Zdeněk Sklenář řekl, že výstava a nová kniha Toyen v Ostravě jsou skutečnou slavností. „Toyen odešla do Francie v roce 1947, aniž tušila, že nastane rok 1948, který jí zamezí v návratu. Zůstala ve Francii zcela opuštěná. Unikátnost této výstavy je v tom, že reprezentuje nepředstavitelné tvůrčí úsilí opuštěné ženy. Za války totiž zemřel její osudový muž Jindřich Štyrský. A začala se věnovat také knižní tvorbě. Ostrava získala největší historickou kolekci knižní tvorby od roku 1947 do roku 1978. V roce 1980 Toyen umírá. Touto kolekcí se Ostrava stává světovou jedničkou,“ dodal Sklenář.

Za války totiž zemřel její osudový muž Jindřich Štýrský, kterého ukrývala ve vaně ve svém bytě. A začala se věnovat také knižní tvorbě. Ostrava získala největší historickou kolekci knižní tvorby od roku 1947 do roku 1978. V roce 1980 Toyen umírá. Touto kolekcí se Ostrava stává světovou jedničkou,“ dodal Sklenář.

Kolekce děl Toyen v Ostravě je výjimečná

Galerie výtvarného umění v Ostravě tak ve spolupráci s Galerií Zdeněk Sklenář až do 16. června představují unikátní kolekci knižní a grafické tvorby Toyen z jejího francouzského období, kterou GVUO v loňském roce zakoupila do svého fondu.

Jedná se o 85 artefaktů, přičemž některé z nich se skládají z více kusů. Galerie tak získala kolekci knih, bibliofilií, knižních vazeb a boxů, volných grafických listů, časopisů, katalogů a pozvánek k výstavám. Výstava dostala název TOYEN / Knihy bez hranic.

„Galerii výtvarného umění v Ostravě se podařil skvělý tah. Získali jsme rozsáhlý soubor artefaktů Toyen z jejího francouzského období, dá se říci, že jsme tak zachránili celistvost její bibliografie a výtvarného doprovodu,“ prohlásil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo. Dodal, že velmi často se právě u děl Toyen stává, že její grafické práce bývají z knih vyřezávány a prodávány jako samostatné původní dílo.

„Nyní je kolekce na jednom místě ve veřejné instituci. Je v rámci republiky výjimečná, protože žádné jiné veřejné muzeum v Česku takto velký soubor knižní a grafické tvorby Toyen z jejího francouzského období nevlastní,“ řekl Curylo.

Výstava představuje artefakty z francouzského období Toyen

Výstavní projekt TOYEN / Knihy bez hranic představuje artefakty převážně z francouzského období Toyen ze sbírky GVUO, z nichž většinu tvoří knihy a bibliofilie. Doplňují je zápůjčky dvanácti grafických listů, šest knih a čtyři malby Toyen. Zápůjčky pocházejí ze soukromých sbírek a galerií European Arts, Galerie Moderna a Galerie Zdeněk Sklenář.

Pro instalaci knih ve výstavě nechala ostravská galerie vyrobit speciální police a podstavce. Volné grafické listy Toyen, suché jehly a litografie jsou vystaveny jednotlivě. Z bezpečnostních důvodů sice není povoleno knihami listovat, galerie však pořídila jejich digitální nahrávky, které je možné si prohlédnout na obrazovkách přímo ve výstavě.

V GVUO zůstanou díla Toyen zachovány pro další generace

Toyen se celý svůj život vedle malířské tvorby věnovala také knihám. Navrhovala knižní obálky, vazby a ilustrace pro nejrůznější pražská a pařížská nakladatelství. Souběžně s malbami tak vzniklo i její rozsáhlé knižní dílo. Ve Francii přestala vnímat knihy jako zdroj obživy. Začala soustřeďovat svou pozornost zejména na knižní obálky a ilustrace do básnických sbírek a teoretických úvah svých přátel. Tyto publikace byly často vydávány v nízkých nákladech jako bibliofilie a mnoho se jich v původním stavu nedochovalo.

Rozšíření galerijní sbírky o knižní a grafickou tvorbu Toyen bylo možné jen díky finanční podpoře a aktivnímu zapojení Moravskoslezského kraje, zřizovatele GVUO. Prostřednictvím Zdeňka Sklenáře se podařilo cennou kolekci francouzského emeritního profesora historie na Sorbonně Antoina Marèse a několik dalších artefaktů z českých soukromých sbírek získat do péče naší galerie, kde jsou nyní vystaveny a kde poté zůstanou zachovány v původním stavu pro další generace, sdělil Jiří Jůza, ředitel GVUO.

Obrazy Toyen se prodávají za vysoké ceny

Výstavní projekt, který se koná u stého výročí vydání prvních manifestů poetismu a surrealismu, doprovází publikace TOYEN / Knihy bez hranic kurátora Karla Srpa. Komentovaná prohlídka se uskuteční 25. května ve 14 hodin.

Toyen je umělecké jméno Marie Černínové, která žila v letech 1902 až 1980 a proslula jako malířka, grafička a ilustrátorka. V letech 1919 až 1922 studovala na Uměleckoprůmyslové škole dekorativní malbu u Emanuela Dítěte mladšího. Úzce spolupracovala s malířem Jindřichem Štyrským a oba se připojili k Uměleckému svazu Devětsil.

Toyen byla také členkou Spolku výtvarných umělců Mánes a surrealistické skupiny kolem André Bretona a Paula Éluarda. V roce 1934 se stali zakládajícími členy Skupiny surrealistů v ČSR. V roce 1947 opustila Československo a odstěhovala se do Paříže, kde již zůstala natrvalo. Kromě maleb se věnovala také knižní tvorbě a grafickým technikám. Její tvorba je zastoupena ve veřejných i soukromých sbírkách v České republice i zahraničí.

Nejdráže prodaným obrazem Toyen na českých aukcích je od roku 2021 obraz Cirkus z roku 1925, za který tehdy nový majitel zaplatil konečnou cenu 79,56 milionu korun.

Sdílejte článek