Sport
08/06/2023 Petr Sobol

Ostravským sportovcem roku je judista Martínek, legendou se stal Moravec

Nejlepší sportovce města oceňuje Ostrava v rámci tradiční ankety Sportovec roku. Kdo ovládl letošní ročník?

Cílem ankety je ocenění sportovních úspěchů předešlého roku, podpora a prezentace úspěšných sportovců a sportovcích aktivit se zvýrazněním společenského významu sportu, zdravého životního stylu a pohybu. Nominovat své kandidáty k ocenění mohl kdokoliv, termín pro nominace byl stanoven do konce února a město přijalo celkem 74 nominací. O vítězích pak, na základě doporučení komise pro sport, rozhodli zastupitelé. Součástí ocenění sportovců je také finanční dar.

„Nejvíce nominací jsme obdrželi v kategorii jednotlivců, následovaly nominace talentů a v sestupném sledu četnosti pak byly nominovány sportovní kolektivy a legendy. Všem oceněným náleží naše poděkování za zdařilou reprezentaci a úspěchy na poli sportovním, ocenění jsou jistě i inspirací ke sportovním aktivitám,“ uvedl primátor Jan Dohnal.

Vítězové jsou vyhlašování v jednotlivých kategoriích ankety, kterými jsou: nejlepší jednotlivec, nejlepší kolektiv, talent roku, nejlepší handicapovaný sportovec, sportovní legenda a společensky odpovědná firma. Letos se předání ocenění uskutečnilo v Dolní oblasti Vítkovice a ujala se jej náměstkyně primátora Lucie Baránková Vilamová, která doplnila: „Sportovní atmosféra v rámci volejbalového turnaje J&T Banka Ostrava Open 2023 byla výjimečným bonusem pro všechny oceněné a zajímavou událostí pro diváky. Sportovní úspěchy oceněných jsou vskutku obdivuhodné.“

A kdo jsou tedy ostravští sportovci roku 2022? Judista, reprezentující 1. Judo club Baník Ostrava, Roman Martínek je vítězem kategorie nejlepší jednotlivec. Talentem roku je baseballista Arrows Michal Kovala. Nejlepším kolektivem se stalo družstvo žen (I. plavecké ligy) Klubu plaveckých sportů Ostrava a handicapovaným sportovcem roku je Martin Adámek, reprezentující město ve Sportovní střelbě handicapovaných, zrakově postižených. Sportovní legendou se stal hokejista David Moravec. Společenská odpovědnost v oblasti sportu byla udělena společnosti Liberty Ostrava.

Sdílejte článek