Kultura
11/03/2022 Petr Sobol

PLATO chystá poslední výstavu v Bauhausu. Pak zamíří do objektu jatek

Výstava Když tvrdím, že jsem anarchista bude k vidění do 22. května, další projekt pak PLATO zahájí už v novém sídle – ve zrekonstruované budově městských jatek – v září 2022.

New York 70. let. Mladý anarchistický umělec svými ilegálními performancemi kritizuje fungování těch nejslavnějších výstavních institucí. Ostrava 2022. Francouzský kurátor se vydává po stopách jeho díla a komponuje poslední projekt galerie PLATO v jejím současném sídle. Výsledná výstava Když tvrdím, že jsem anarchista bude v budově bývalého Bauhausu k vidění od 17. března. Související performance se uskuteční 20. dubna 2022.

Středobodem projektu galerie PLATO je postava amerického umělce Christophera D’Arcangela (1955–1979). Ten ve svých dvaceti letech uspořádal ve vstupu do newyorského Whitney Museum první ze svých sedmi anarchistických performancí, které jsou dnes řazeny do proudu umělecké praxe nazývané institucionální kritika. Z jeho díla vychází i Pierre Bal-Blanc, mimo jiné jeden z kurátorů přehlídky documenta 14 v Athénách a Kasselu, který pro PLATO připravil projekt sestávající ze dvou částí. Vybral pro něj celkem patnáct umělců a tvůrčích uskupení různého etnika, genderu a věku. „Oslovil jsem převážně umělce afro-amerického původu. Tvorba etnických menšin byla totiž v oblasti performativního umění dlouho opomíjena. Podobné je to u žen a queer osob. Chtěl jsem tedy vytvořit jakési kontra-dějiny performativního umění a prozkoumat odkaz jejich klíčové osobnosti, Christophera D’Arcangela, s ohledem na aktuální palčivé otázky,“ vysvětluje Bal-Blanc.

První část projektu tvoří výstava klíčových děl patnácti autorů, která kurátor vybral společně s nimi. S ironickým odkazem na někdejší téma institucionální kritiky jsou nainstalovaná v „bílé krychli“, speciálně vytvořeném prostoru imitujícím zdánlivou neutrálnost modernistických výstavních síní. Rozměrnou, architektonicky výraznou vestavbu dlouhou 24 metrů navrhla architektka výstavy Iris Touliatou.

Druhá část naváže přímo na sedm D’Arcangelových performancí, během nichž se umělec například připoutal řetězy ke dveřím galerie a zabránil tak návštěvníkům vstoupit či odejít (na zádech měl při tom nápis, jehož úvodní část se stala názvem výstavy v PLATO) nebo svěsil jeden z vystavených obrazů a položil jej na podlahu. Sedm umělců nebo tvůrčích týmů na jejich základě vytvoří scénář velké performance, přičemž každý z autorů připravuje podklady pro jednu její sedminu. Performance se přímo v PLATO uskuteční 20. dubna 2022 a předem k ní vyjde samostatná tisková zpráva.

„Kurátor Pierre Bal-Blanc se dlouhodobě věnuje reflexi způsobů, jak dnes vystavujeme umění. Což rezonuje s ambicemi PLATO, které se věnuje zkoumání a narušování obvyklých způsobů zprostředkování umění. Během našeho čtyřletého působení v bývalém Bauhausu přemýšlíme o tom, co je a jak má fungovat galerie jako instituce tak, aby odpovídala povaze a smyslu současného umění,“ komentuje přístup instituce její ředitel Marek Pokorný.

Výstava Když tvrdím, že jsem anarchista zároveň završí výstavní cyklus s názvem Ó a ach, krása, ruina a strach. Ten určoval dramaturgii galerie po více než rok, dal vzniknout online nakladatelství Octopus Press a v pěti fázích přivezl do Ostravy celkem 16 výstav 20 českých i zahraničních umělkyň a umělců. Titul jeho páté a poslední části-obrazu Ruina, vyšetřování osvětluje kurátor Bal-Blanc: „Vzhledem k silně kritické povaze D’Arcangelových akcí se o nich záměrně moc nemluvilo. Abych vypátral všech sedm performancí, které realizoval ve světoznámých muzeích a galeriích, musel jsem se pustit do vlastního vyšetřování.“ Shodou okolností se jedná o zkoumání stop po uměleckém díle, které fyzicky neexistuje, tedy o zkoumání činu, jehož oběť musíme teprve objevit.

Výstavou Když tvrdím, že jsem anarchista rovněž PLATO uzavírá své více než čtyřleté působení v budově bývalého hobby marketu. Během něj tým městem zřizované příspěvkové organizace adaptoval pro výstavní potřeby prostor o velikosti pěti tisíců metrů čtverečních. První rok se společně s vyzvanými umělci cíleně věnoval tvorbě galerijní infrastruktury, druhý rok činnosti se nesl ve znamení výročí založení hnutí Bauhaus a s ním souvisejícím tématem vzdělávání, třetí rok se tématem staly Intenzity. Rozloučení s prostorem nabídne návštěvníkům vernisáž 16. března, která se uskuteční v 18 hodin, i následná dubnová akce. Budova Bauhausu bude současnému umění sloužit i dál, ale v nové dramaturgii, která bude představena samostatně.

Sdílejte článek