Společnost
01/03/2016 Jaroslav Baďura

Raškovice ochrání před povodní nové koryto říčky Mohelnice

V Raškovicích na Frýdecko-Místecku skončila úprava koryta říčky Mohelnice. Stavební úpravy by podle vodohospodářů měly ochránit místní zástavbu před povodní a vodní erozí.

Revitalizace vodního toku probíhala od loňského února a přišla správce toku – státní podnik Povodí Odry – na 5,479 milionů korun. Třemi miliony přispěl Moravskoslezský kraj.

Vodní tok Mohelnice je levostranným přítokem řeky Morávky, do níž ústí na území obce Raškovice. V minulosti byly na řece vybudovány spádové objekty, které stabilizují koryto řeky a tím chrání okolní zástavbu proti účinkům velkých vod a vodní erozi.

Říčka Mohelnice před opravou. Foto: Povodí Odry

Říčka Mohelnice před úpravou koryta. Foto: Povodí Odry

Po letech provozu bylo nutné spádové objekty na Mohelnici obnovit. Stavební práce přitom probíhaly na dvou spádových objektech, a to pod a nad silničním mostem v Raškovicích.

„Rekonstrukce spádových objektů spočívala ve vybourání celé poškozené části a vybudování nové železobetonové konstrukce, která byla obložena lomovým kamenem. Kameny v přelivné části spádového objektu byly k betonové konstrukci kotveny pomocí sklolaminátových tyčí,“ vysvětluje úpravu toku Jiří Mojžíšek z investičního odboru státního podniku Povodí Odry.

Sdílejte článek