Nejnovější zprávy: Pod lavinou v Jeseníkách zahynul skialpinista (32) Neskutečné, lidé už věnovali rodině zesnulého Davida Stypky skoro 4 miliony

Byznys

RBP hlásí nárůst počtu pojištěnců

​Spolehlivost, soustavná práce a moderní komunikace RBP, zdravotní pojišťovny stojí za rostoucím zájmem o její služby ze strany potenciálních klientů.

„V posledním akvizičním období, které skončilo 30. září 2020, jsme do svých řad přijali více než 11.500 nových pojištěnců,“ uvádí Antonín Klimša, výkonný ředitel RBP.

RBP se dlouhodobě věnuje rozvoji telemedicínských projektů, preventivních a bonusových programů, bezkontaktní a bezbariérové komunikace i rozšiřování a modernizaci svojí pobočkové sítě.

Její služby v současnosti využívá více než 427.000 českých občanů.

„Děkuji tímto všem, kteří si vybrali značku RBP a rozhodli se navázat novou spolupráci s naší zdravotní pojišťovnou. Můj dík samozřejmě směřuje i k našim stávajícím věrným klientům, pro které rádi zajišťujeme zdravotní péči a připravujeme nejen tradiční preventivní programy, ale také nové nabídky moderních programů pro pojištěnce s potřebou zvýšené péče," uvádí Antonín Klimša, výkonný ředitel RBP.

"Naše nabídka jim umožňuje kvalitnější přístup ke zdravotní péči například díky progresivním programům Magnet 213 nebo Šance pro srdce. Věříme, že naše práce dává smysl a rostoucí počet našich pojištěnců to potvrzuje,“ dodává Antonín Klimša.