Společnost
07/12/2022 Jaroslav Baďura

​Rozvoj dětských skupin na Ostravsku. Nahlédli jsme do vzdělávacího centra ROSY

Dětských skupin nejen v Ostravě poslední dobou přibývá. Oblíbenou službu využívá stále větší množství rodičů.

Zjišťovali jsme, proč tomu tak je, a při té příležitosti jsme se podívali do vzdělávacího centra ROSY, které od ledna 2023 otevírá také dětskou skupinu.

Dětská skupina, neboli také miniškolka, jak bývá často označována, je alternativou ke klasické mateřské školce. Avšak s několika rozdíly.

Tím hlavním je věkové rozpětí dětí, které jsou do skupinek přijímány. Rodiče zde mohou umístit děti už od 6 měsíců věku do zahájení povinné školní docházky. Prioritně se ale zaměřují na děti do 3 let věku. To je také hlavní výhodou oproti běžným školkám.

Kapacita dětských skupin je pak menší, činí maximálně 24 dětí a o 6 dětí vždy pečuje jeden pracovník – chůva či „teta“. Tento režim umožňuje velmi individuální přístup. Chůvy totiž děti nejen vzdělávají, ale také o ně pečují (učí je hygieně, samostatnosti, návykům stravování atd.)

Foto: Jakub Romba

Hlavním cílem rozvoje dětských skupin v České republice je umožnit rodičům alespoň částečný dřívější návrat do aktivního pracovního života. Proto je také jejich provoz dotován státem prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí.

Jak to přesně funguje, ukazuje na příkladu Dětské skupiny ROSY její ředitel Jakub Romba: „Náš vzdělávací program pro dětskou skupinu vybírá ze všech aktuálních vzdělávacích směrů to nejlepší a kombinuje do sebe. Děti tak vedeme k bilingvní výuce angličtiny, polytechnickému rozvoji, ale začleňujeme také aktuálně velmi žádané prvky Montessori nebo Orffovy metody hudby. Cílem je co nejvíce podpořit všestranný rozvoj osobnosti dětí.“

V ROSY pak nabízejí oproti běžným školkám řadu výhod. Jednou z nich je nadstandardní provozní doba. Dále zmíněné rodinné prostředí s velmi individuálním přístupem, kdy má chůva na starosti malý počet dětí. Ty jsou navíc v kolektivu dohromady z různých věkových skupin a díky tomu se od sebe učí navzájem. O děti se stará kvalifikovaný, mladý a dynamický tým pečujících osob.

Foto: Jakub Romba

Celá služba je pro rodiče také finančně velmi výhodná. Díky státní podpoře provozu dětských skupin je školné ze strany rodičů vyhláškou zastropováno. Aktuální maximální výše činí 4000 Kč měsíčně.

Kromě péče o děti v dětské skupině v centru Ostravy se v ROSY věnují také řadě dalších vzdělávacích aktivit. Lektoři vyučují volnočasové kroužky i individuální doučování. Tým

pedagogů se pak věnuje dalšímu vzdělávání učitelů i dospělých v rámci rekvalifikací či akreditovaných kurzů. Často využívanou službou je také krátkodobé hlídání dětí, a to dokonce i přes noc či o víkendu.

„Náš projekt již nyní plánujeme dále rozvíjet. Právě probíhají stavební práce v prostorách další naší pobočky v Ostravě-Porubě, kterou otevřeme v příštím roce. Připravujeme také rozšíření dětských skupin ROSY do dalších měst a výhledově i vlastní malou základní školu, kde by mohly děti po ukončení docházky v dětské skupině pokračovat v realizaci vzdělávacího programu v duchu našich myšlenek.“ upřesňuje další vizi Jakub Romba.

Sdílejte článek