Společnost
05/10/2017 Admin PATRIOT

Smutný pohled pro kuřáky. V Ostravě se likviduje 112 tun tabáku!

Takové množství by mnoha kuřákům vystačilo na celý život. Sto dvanáct tun nelegálních tabákových listů a surového tabáku, to je úlovek pracovníků Celní správy pro Moravskoslezský kraj ze srpna minulého roku.

Konečné množství bylo potvrzeno až po důkladném převážení, podle oficiální tiskové zprávy jde o 1 003 krabic (56 925 kg), 569 pytlů (3 438 kg) a dalších 51 650 kg volně loženého tabáku. V těchto dnech probíhá likvidace této suroviny ve společnosti OZO Ostrava.

Tabák objevil tým odboru Dohledu, který loni v létě prováděl kontrolu se zaměřením na oblast s nelegálním zaměstnáváním cizinců.

Při prohlídce jednoho z cílových průmyslových objektů na Havířovsku v Horní Suché u jedné z hal pozitivně zareagoval právě služební pes Wiki. Začal štěkat a odhalil tak největší záchyt surového tabáku v rámci České republiky.

„O původu tabáku toho víme velmi málo. Byl nalezen v objektu firmy, která sama tento prostor pronajímala jiné polské firmě,“ nechala se slyšet tisková mluvčí Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj Pavla Zdobnická.

Důkazy nejsou jasné a původ tabákových listů také ne. Nepodařilo se ani prokázat majitele zboží, přestože pracovníci Celního úřadu spolupracovali i s kolegy z Polska.

„Proto vydal Celní úřad rozhodnutí o zabrání zboží a podle zákona o spotřebních daních tedy můžeme přistoupit k likvidaci,“ doplnila Zdobnická. Kdyby se tabák dostal do nelegální distribuce, došlo by k daňovému úniku na spotřební dani ve výši 239 931 846 korun.

Akce likvidace suroviny začala ve středu a bude trvat ještě minimálně týden. Všechen tabák je třeba transportovat ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje ze skladu Celního úřadu v Horní Suché.

Ve sběrném dvoře OZO v Ostravě-Kunčicích pak probíhá jeho likvidace drcením a smícháním s dalšími odpady. Celá směs se bude dále využívat ke spalování v hranické cementárně.

Miroslav Hodeček

Sdílejte článek