Společnost
09/04/2017 Tomáš Svoboda

Staré mosty pod ostravskými Bazaly se budou opravovat celý rok

Všichni, kteří jezdí z centra Ostravy přes Most Pionýrů po tzv. estakádě Bazaly vedoucí kolem fotbalového stadionu Baníku na Slezskou Ostravu se už letos dočkají kvalitnější vozovky. Musejí však až do konce roku počítat s dopravními omezeními kvůli stavebním prací.

Jedna z páteřních silnic vedoucí z centra Ostravy směrem ke křižovatce s ulicemi Sokolskou a Českobratrskou, která zároveň spojuje centrum města s Frýdkem-Místkem, Havířovem a Bohumínem, vstoupila do první etapy rekonstrukce již počátkem dubna.

Rekonstruovat se přitom bude šest mostů a dále přilehlé úseky frekventované silnice II/479, veřejné osvětlení, trolejové vedení a přeložky sítí.

„Technický stav mostů je špatný, protékají mostní závěry, narušeny jsou betonové konstrukce a ty ocelové jsou zrezivělé. Celé území je poddolované, což je špatně pro nosné konstrukce mostů. Musíme je proto výškově upravovat. Pokud bychom k rekonstrukci estakády nepřistoupili, museli bychom ji poměrně brzy zavřít,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro finance a investice Jaroslav Kania.

Náklady na rekonstrukci silnice, jejíž součástí je i Most Pionýrů, který za dosud nevyjasněných okolností zničil v roce 1976 výbuch a znovu byl dokončen v roce 1985, dosáhnou v první fázi částky 55,362 milionu korun. Financování je zajištěno z evropských fondů ve výši 85 %, ze státního rozpočtu to bude 5 a z rozpočtu Moravskoslezského kraje 10 %.

Realizátor stavebních prací, kterým je společnost Strabag, již na tzv. estakádě Bazaly omezil dopravu a bude v tom pokračovat. S ohledem na průběh rekonstrukce bude od čtvrtku 13. dubna až do začátku prosince provoz ve směru od křižovatky se Sokolskou třídou po sjezdy na Gagarinovo náměstí veden pouze na levé části komunikace.

Po celou dobu oprav bude také odkloněna trolejbusová linka č. 110, která pojede přes most M. Sýkory, a to podle změněného jízdního řádu.

„Snažíme se společně se zhotovitelem stavby negativní dopady co možná nejvíce zmírnit. Cestujícím i občanům se za komplikace omlouváme. Žádáme o trpělivost a shovívavost a prosíme, aby minimalizovali riziko kolizí svou disciplinovaností,“ doplnil náměstek hejtmana.

Dále upřesnil, že projekt je rozdělen na celkem dvě etapy. „Předpokládám, že druhá etapa s projektovými náklady ve výši 300 milionů korun bude zahájena příští rok touto dobou,“ uzavřel Kania.

Sdílejte článek