Společnost
11/11/2015 Jaroslav Baďura

Statistika: Náš kraj stárne rychleji než ty ostatní

Počet obyvatel Moravskoslezského kraje v posledních letech trvale klesá a i věková struktura obyvatelstva se poměrně významně změnila. Snižuje se podíl produktivní části obyvatelstva a na rozdíl od řady dalších krajů i předproduktivní, a to na úkor rostoucího podílu obyvatel 65letých a starších.

„Druhá polovina tohoto století bude patřit seniorům. Prodlužování délky života a současně nižší počet narozených dětí povedou k výraznému zvýšení podílu osob starších 65 let. Do roku 2060 tak jejich podíl vzroste až na 34 % české populace, což je 3,2 miliónu seniorů. Tento vývoj je z demografického hlediska zcela přirozený a neliší se od situace ve vyspělých evropských zemích,“ uvedla Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ.

Stárnutí obyvatelstva Moravskoslezského kraje je z mezikrajského pohledu spíše rychlejší a jestliže v současné době je poměr seniorů k předproduktivní složce obyvatel na republikové úrovni, tak do roku 2050 by se měl dostat výrazně nad tento průměr. Jen ve Zlínském kraji a na Vysočině lze v cílovém roce krajské demografické projekce očekávat v průměru starší obyvatelstvo než 49,5 roku prognózovaných pro Moravskoslezský kraj.

Ženy se obecně dožívají vyššího věku než muži. Naděje dožití žen ve věku 65 let je v kraji 18,9 let, zatímco v případě mužů jen 15,2 roku. V mezikrajském srovnání je předpoklad kratší doby dožití prakticky jen v Ústeckém kraji. Důsledkem v průměru delšího života žen je skutečnost, že více jak 51 % žen kraje nad 65 let věku jsou ovdovělé, přitom seniorů-vdovců je jen zhruba 14 %.

Již výsledky Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 přinesly zjištění, že téměř čtvrtina všech domácností Moravskoslezského kraje jsou domácnosti seniorů a z nich téměř polovina tvoří domácnosti jednotlivců.

Příjemců starobních důchodů vč. souběhu s vdovským, resp. vdoveckým má kraj absolutně nejvíc. Průměrný starobní důchod mužů v aktuální výši 12 790 Kč je po Hl. městě Praze nejvyšší, v případě žen je naopak průměrný důchod vůbec nejnižší v rámci celé republiky.

„Se zvyšujícím se průměrným věkem obyvatelstva pochopitelně přichází častěji nemoci a další zdravotní komplikace dopadající na část seniorské populace, což nutně vyvolává vzrůstající potřebu zdravotní a sociální péče,“ konstatoval Jaromír Kartous, ředitel Krajské správy ČSÚ v Ostravě.

Sdílejte článek