Nejnovější zprávy: Bráchové chtěli mexické bistro, teď s Los Capolitos nestíhají otvírat nové pobočky Beskydy lákají. Turisté v nich loni utratili přes 1,3 miliardy korun

Regiony

Technicky náročná rekonstrukce mostu na obchvatu Těšína pokračuje

​Rekonstrukce mostu na obchvatu Českého Těšína vešla do další fáze.

Foto: Smolo Recycling

Probíhá obnažování opěr a nutný odvoz obrovského objemu zeminy k dočasnému uložení do sousední Ropice. Pod přemostěním ulice Hřbitovní je totiž velmi málo místa.

„Začali jsme přípravou terénu pro vybourání mostních opěr, u nichž dochází k vychylování. To má za následek stále větší zvlnění vozovky před a za přemostěním. Nosná konstrukce mostovky bude při opravě zachována. Hydraulicky se nadzvedne a usadí na prozatímních podpěrných skružích. Mostní opěry jsme již uvolnili z ukotvení, po zajištění mostovky je v celém profilu odbouráme a odtěžíme. Vytvoříme prostor pro vybudování nové opěry, to realizuje generální dodavatel stavby,“ popsal Jiří Labuda, vedoucí stavební činnosti a recyklace Smolo Recycling.

Jeho zaměstnanci musí postupně odkopat, naložit a odvézt na skládku nebo pro zpracování asi 10 tisíc tun zeminy a v následné fázi také betonové suti, tedy celkem asi 500 velkoobjemových nákladních souprav.

Po vybetonování nových opěr a odstranění bednění přijde na řadu dovoz vhodného zásypového materiálu pro provedení hutněných zásypů přechodové oblasti za opěrami po úroveň konstrukčních vrstev budoucí komunikace.

Labuda poukázal na to, že s ohledem na omezený prostor pro manipulaci a pohyb techniky pod mostem je zakázka, jejíž součástí je i nezbytná demontáž protihlukových stěn, technicky velmi náročná.

Po celou dobu rekonstrukce bude doprava probíhat v režimu 1+1, což znamená, že v obou směrech se bude jezdit v jednom pruhu.

Generální oprava prvního přemostění obchvatu Českého Těšína směrem z mezinárodního hraničního přechodu v Chotěbuzi na Ostravu, Frýdek-Místek a na Slovensko začala na konci dubna.

Generálním dodavatelem je firma Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Společnost Smolo Recycling provádí zemní a bourací práce, dodávku materiálu a servis.