Komentáře
08/04/2024 Kamila Marková

HR trendy Kamily Markové. Budoucnost práce začíná dnes

Svět se mění každou chvíli. Ať už vlivem technologického pokroku, sociálních trendů nebo ekonomických změn. Stejně tak se mění a vyvíjí také svět práce.

Už to není jen pouhý způsob zajištění zdroje obživy. Tato tradiční představa ustupuje. Lidé kladou důraz na naplnění osobního rozvoje.

Podle průzkumů v práci strávíme 12 let svého života. To je docela zajímavé, že? Měli bychom tedy s těmito 12ti lety naložit co nejlépe.

Zkuste se zamyslet a odpovědět si na otázku: “Nadchla mě moje práce v posledním týdnu?”

Je potřeba z našeho myšlení odstranit tezi, že pracujeme jen pro získání prostředků na zajištění životních potřeb. Zaměřte se na to, aby měla práce pro Vás smysl, naplňovala Vás. Hledání významu osobní pracovní spokojenosti se rázem stane klíčovým motivátorem. Všechno začíná změnou myšlení a vnímání sebe samého jako tvůrce, ne jako součástku v systému, který nemůžu změnit.

Co jste se za poslední dobu naučili? Jak to můžete dále použít? Usnadní Vám to některou část Vaší práce? Co dalšího chcete změnit?

Teď se na moment odpoutejte od vlastní seberealizace a podívejte se na svou firmu. Mají Vaši zaměstnanci možnosti rozvíjet v práci své schopnosti a naplňovat ambice? Stejně tak můžete s tímto pohledem pracovat i ve výběrovém řízení. Jakými talenty uchazeč disponuje? Bude moci ve své práci ukázat své silné stránky?

Je nutné podotknout, že klíčem k úspěchu je převzetí zodpovědnosti za svůj vlastní rozvoj a sebezdokonalování. Nikoli to, že se ujmete tohoto břímě za někoho jiného. Pro začátek stačí vytvářet vhodné prostředí a podporovat ty, kteří jsou tvůrci a za svůj rozvoj přebírají zodpovědnost. Položíte tím pevný základ prostředí, ve kterém má seberealizace vlastní prostor pro růst.

Vzpomeňme na Tomáše Baťu a na to, jak dokázal ocenit vychytávky, které zefektivnily pracovní procesy, uspořily finance, inovovaly a posouvaly business. Ten by zřejmě neřekl “Udělejte to stejně, takto to vždy fungovalo.”

Lidé, kteří se chtějí všechno naučit, budou vždy úspěšnější než ti, kteří už všechno vědí. Pamatujte, doba už nebude nikdy tak pomalá jako dnes, a právě proto je teď nejlepší chvíle začít.

Autorka je HR manažerka

Sdílejte článek