Společnost
12/10/2015 Jaroslav Baďura

Útrapy na císařské cestě končí. Opavu a Ostravu spojí nová silnice

Kdo tudy v době dopravní špičky, ale i mimo ni nejel, nepochopí. Cesta z Ostravy do Opavy strašila po mnoho let řidiče, které čekaly nebezpečné zatáčky i stoupání, fronty kamionů, řada nehod a kolon.

Motoristé, cestující mezi Ostravou a Opavou, se po mnoha letech volání po kvalitní a rychlé spojnici mezi těmito městy konečně dočkali. Od úterý 13. 10. budou moci v tomto úseku jezdit po nové silnici. Do provozu bude totiž slavnostně uvedena stavba s názvem Silnice I/11, Mokré Lazce – hranice okresu Opava, Ostrava. Změny čekají i cestující veřejnou linkovou dopravou.

„Hlavní dopravní spojení severozápadní části kraje s krajským městem Ostravou, napojení ze severozápadu na dálnici D1 a rychlostní silnice dosud procházelo Hrabyní a Velkou Polomí. Denně více než 15 tisíc vozidel a 2 tisíce kamionů tak musely absolvovat cestu přes legendární Hrabyňský a Josefovský kopec po téměř původní císařské silnici z Opavy do Těšína. Když stavbu nové komunikace bezmála na dva roky pozastavil tehdejší ministr dopravy za Věci veřejné Vít Bárta, protestovali proti jeho rozhodnutí starostové i obyvatelé obcí, kterým hustý provoz ztrpčoval život,“ vzpomíná hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák.

Stavbu provázely majetkové spory

Výstavbu očekávané komunikace provázely kromě obstrukcí vrcholných politiků také majetkové spory. „Snažilo se je řešit Ředitelství silnic a dálnic ČR. K potřebě zajistit občanům kraje dlouho očekávanou dopravní cestu přistoupilo vstřícně i zastupitelstvo Moravskoslezského kraje. Díky rozhodnutí krajských zastupitelů jsme mohli i my sami vykoupit část pozemků a odstranit poslední překážky dokončení díla. Kraj na výkupy přispěl dvěma miliony korun,“ dodal náměstek moravskoslezského hejtmana pro dopravu Daniel Havlík.

Stavbou silnice I/11 byly dotčeny i silnice III. třídy, které umožňovaly příjezd ke staveništi. Proto musely být na základě požadavků Moravskoslezského kraje opraveny. „Nový kabát“ tak mají vybrané úseky silnic III/4651 v Horní Lhotě, III/46613 Plesná – Velká Polom, III/46610 Velká Polom – Háj ve Slezsku, III/4666 v průtahu Hrabyní a III/4667 pro napojení Smolkova.

Moravskoslezský kraj samostatnými akcemi z prostředků Regionálního operačního programu Moravskoslezsko zajistil také modernizaci silnice II/465 Horní Lhota – Zátiší za 15,9 milionu korun. V současnosti ještě opravuje silnici III4666 Hrabyně – Háj ve Slezsku za 13,1 milionu korun.

V souvislosti se zprovozněním nové silnice dojde i k úpravám tras spojů veřejné linkové dopravy. Změní se trasy i jízdní řády příměstských autobusových linek, vznikne také nová zastávka. Tato dopravní situace bude trvat zhruba tři roky, než se postaví mimoúrovňová křižovatka v blízkosti hypermarketu Globus v Ostravě. Pak se příměstské linky vrátí na svou původní trasu. Změna se dotkne i provozu dálkových linek.

Podrobné informace o změnách veřejné linkové dopravu zájemci najdou na webových stránkách Moravskoslezského kraje v sekci Doprava: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/doprava/zmena-v-dopravni-obsluze-velke-polomi-a-hrabyne-57620/

Sdílejte článek