Proměny kraje
14/01/2024 Petr Sobol

V Karlově Studánce vznikne Dům přírody Jeseníků

Foto: se souhlasem Moravskoslezského kraje

V Karlově Studánce vyroste Dům přírody Jeseníků. Jeho hlavním posláním bude seznamování s bohatstvím místní krajiny a přírody. Stejně tak osvěta.

Svým podpisem zájem na vybudování moderního návštěvnického střediska stvrdili hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška spolu s Janem Poštulkou, ředitelem Horských Lázní Karlova Studánka, a ředitelem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Františkem Pelcem.

„Oblast Pradědu ročně navštíví téměř půl milionu lidí. Jeseníky jsou jedinečné pohoří a to, že doposud nemají místo, kde by se návštěvníci mohli seznámit s jeho krásami, považuji za dluh vůči turistům i místním lidem. Dům přírody totiž nenabídne jen expozici, ale také ekovýchovné programy, tematické přednášky, výstavy, projekce a tvůrčí dílny, a to jak pro veřejnost, tak i pro školy,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík, který na místo dorazil.

„Karlova Studánka je průsečíkem oblíbených turistických tras, je to jedna z nejvíce navštěvovaných lokací v našem regionu, která ročně láká statisíce výletníků. Je to ideální místo pro vybudování Domu přírody Jeseníků. Jeho hlavním posláním bude seznamování s bohatstvím místní krajiny a přírody a taky osvěta, jak se máme při výletech chovat, aby zde byl turismus udržitelný, aby krajina netrpěla a byla tu ve své kráse dál i pro příští generace,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška s tím, že Moravskoslezský kraj je připraven při přípravách projektu spolupracovat, nabídne pomocnou ruku při marketingu a propagaci a v rámci možností bude také přispívat na jeho provoz

„Program Dům přírody jsme koncipovali podle modelu, který funguje i jinde ve světě. Domy přírody orientují návštěvníky v území, poskytují jim základní informace a zázemí. Návštěvníkům chceme představit Jeseníky nejrůznějšího charakteru, aby bylo vidět, jak je naše příroda a krajina rozmanitá. Lidé by si z ní měli odnášet hlavně to, co máme dělat proto, aby nám přírodní hodnoty zůstaly i do budoucna,“ vysvětlil František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

„Unikátem Horských lázní Karlova Studánka je léčba všemi přírodními léčivými zdroji, která zavazuje podnik provádět udržitelnou správu a ochranu těchto zdrojů, zachovávat ekosystém okolo lázeňského místa a minimalizovat negativní dopady na přírodní prostředí s cílem zajistit tyto přírodní zdroje pro budoucí generace. Ochrana přírody je tak naším zájmem a Dům přírody nabízí možnost společně podporovat environmentální vzdělávání, osvětu a propagaci udržitelných praktik vedoucí k většímu povědomí o potřebě ochrany přírody a podpoře udržitelného cestovního ruchu,“ konstatoval Jan Poštulka, ředitel Horských Lázní Karlova Studánka.

Program Dům přírody je koncipován jako partnerský, podílí se na něm státní ochrana přírody ve spolupráci s místními provozovateli. Na začlenění do sítě Domů přírody je třeba splnit náročná kritéria. Aby byla práce s návštěvníky systematická a navazovala na další aktivity v území, připravují se pro chráněné krajinné oblasti koncepce práce s návštěvnickou veřejností.

Nyní je v provozu devět návštěvnických a devět menších informačních středisek v 14 chráněných krajinných oblastech a jedné národní přírodní rezervaci. V letošním roce by měly být otevřeny čtyři další - Dům přírody Českého krasu, Dům přírody Pálavy, Domu přírody Bílých Karpat a Dům přírody Hodonínské Doubravy.

Sdílejte článek