Vítkovická nemocnice
16/02/2024 Petr Broulík

Vítkovická nemocnice: Rychlá záchranka, léčba srdečních chorob a endoprotézy

Foto: se souhlasem Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice

Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice oslavila 170 let od svého založení. Vítkovická závodní nemocnice byla vůbec první závodní nemocnicí v Rakousku-Uhersku a zřejmě i v Evropě.

Přitom ve svých prvopočátcích měla jen pár desítek lůžek. V našem seriálu chceme ukázat, jak se tento zprvu malý vítkovický „špitál“ postupně stal dnešní moderní nemocnicí, která nabízí zdravotní péči nejen obyvatelům dnešní Ostravy, ale některými úzce specializovanými pracovišti i lidem z dalších měst a obcí v celé zemi.

Podívejme se dnes s archiváři a historiky, jak si vítkovická nemocnice vedla před listopadem 1989.

Rehabilitace zavedla cvičení těhotných žen

Oddělení klinické biochemie a hematologie prošlo generální opravou, která skončila v roce 1983. Lékaři zde pracovali na dvě směny a drželi i pohotovostní služby. Laboratoře získaly nové přístroje pro rychlé vyhodnocování výsledků, což umožnilo nemocnici provádět u každého přijatého pacienta screeningové vyšetření. K vybavení laboratoře také patřila pojízdná laboratoř, která vyjížděla zhruba sedmkrát za rok na odlehlá pracoviště k preventivním prohlídkám nemocných.

Rehabilitační oddělení v tomto období výrazně zvýšilo počet ošetřených nemocných. Nemocnice ho vybavila také kvalitní zdravotnickou technikou, k dispozici mělo i plavecký bazén. V roce 1979 rehabilitační oddělení zavedlo cvičení těhotných žen, rehabilitační léčbu inkontinence při poklesu pánevního dna, rehabilitace chronických bronchopulmonálních onemocnění, cvičení tepenných obliterací a samozřejmě se tu stále prováděly například rehabilitace po úrazech či po kloubních onemocněních.

V roce 1980 zahájila činnost záchranka s dobře vybavenými sanitkami

V roce 1978 otevřela nemocnice oddělení funkční diagnostiky, které se stále rozvíjelo. Výborné přístrojové vybavení a školení pracovníci umožnili zavést do praxe funkční kardiologické, pneumologické, angiologické vyšetřovací metody, a to od jednoduchých screeningových vyšetření až po komplexní, metodicky náročná vyšetření. U všech nemocných, kteří byli po infarktu myokardu, začala vítkovická nemocnice provádět ergometrie, a pokud bylo u pacientů nutné, prováděla radionuklidovou ventrikulografii a thaliovou scintigrafii myokardu.


Foto: se souhlasem Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice

V roce 1980 nemocnice přebudovala poslední část budovy pro neurologii a po těchto úpravách se počet lůžek zvýšil na tomto oddělení o dvacet. Pravé křídlo budovy začalo sloužit pro pacienty trpícími chorobami z povolání.

Po stavebních úpravách dětského oddělení v něm vznikly nové místnosti pro učitelky, žákyně a zdravotnické pracovníky na tomto oddělní. Tyto renovace se uskutečnily v roce 1982.

Tento rok je v historii nemocnice a vítkovického zdravotnictví velmi důležitým momentem, protože v něm zahájila svoji činnost rychlá lékařská služba se dvěma velmi dobře vybavenými sanitními vozy.

V roce 1985 získala nemocnice moderní márnici s chladicími boxy

V roce 1985 začala výstavba nového, moderního pavilónu, kam zamířilo gynekologické oddělení s asi stovkou lůžek a urologické oddělení s asi padesáti lůžky. V roce 1985 také nemocnice začala využívat moderní márnici s chladicími boxy.

V tomto období už nemocnice neprocházela tak velkými reorganizacemi a stavebními úpravami jako v nedávné minulosti, také jednotlivé ambulance a oddělení se už tolik nestěhovaly. Dá se říci, že v této době si už každé odborné oddělení našlo v areálu vítkovické nemocnice své místo a nyní už procházely jen vnitřními stavebními úpravami, jakými byly rekonstrukce pokojů, sociálních zařízení, místností pro zdravotníky a další personál.

Co se týká léčebných a diagnostických metod, tak Vítkovická nemocnice v osmdesátých letech pokročila dopředu. V interních oborech se začal používat ultrazvukový přístroj, který sloužil k diagnostice onemocnění srdce a cév, a zažívacího traktu u nemocných s urologickým onemocněním. Jako doplnění této metody začali vítkovičtí lékaři využívat termografii. Jednotka intenzivní péče získala přístroj pro akutní dialýzu, a na tomto oddělení se otevřelo toxikologické centrum.

Zavedli koronarografii, fibrinolýzu či holtery

V roce 1978 nemocnice uvedla do provozu kontrapulsační pumpu, používanou u nemocných s těžkým infarktem. Rok 1980 znamenal pro interní obory zavedení cytochemické vyšetřovací metody pro hodnocení hlavně leukémií, dále imunologické metody nebo pro diagnostiku hemolytických anemií.


Foto: se souhlasem Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice

V roce 1984 nemocnice zahájila invazivní diagnostiku srdeční katetrizací a ventrikulografii, což je znázornění náplně srdečních komor. Spustila také koronarografii, což je vyšetření ke znázornění věnčitých tepen, a rovněž selektivní intrakoronární fibrinolýzu, tedy rozpuštění krevních sraženin ve věnčitých tepnách. Od roku 1985 se nemocnice také provádí monitorování srdeční akce podle Holtera, což je snímání srdeční činnosti přístrojem po dobu čtyřiadvaceti hodin.

Chirurgie zavedla rentgen a endoprotézy

V roce 1987 nemocnice rozšířila interní oddělení o metabolickou intenzivní péči pro léčbu metabolických poruch. Rozvoj v té době zaznamenala také endoskopie. Během těchto vyšetření bylo možné provádět některé malé chirurgické výkony jako například polypektomii či sklerotizaci jícnových varixů.

Také chirurgické obory nestály ve vývoji pozadu. Už plně klimatizované operační sály nemocnice vybavila monitorovací jednotkou pro sledování nemocného při operačním výkonu. Sály také vybavila rentgenovým přístrojem a k zajištění traumatologické péče zavedla nové operační metody, například endoprotézy. Rozvoj ve vítkovické nemocnici zaznamenala i břišní chirurgie, a to v léčbě cévních onemocnění.

Porodnice otevřela pokoje pro stálý kontakt maminek s novorozenci

Vybavení urologie endoskopickými přístroji umožnilo vítkovickým lékařům provádět ultrazvukem transureterální operace u onemocnění močového měchýře či perkutánní nefrostomii. Urologové také začali plně spolupracovat s dětským oddělením a rentgenologickým oddělením při onemocnění dětí.


Foto: se souhlasem Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice

Gynekologické oddělení zavedlo laparoskopii a také zde nemocnice uvedla do chodu jeden z prvních ultrazvukových přístrojů. Těhotné ženy sem dojížděly z téměř celého bývalého Severomoravského kraje. Porodníci začali využívat kardiotokograf k preventivní diagnostice. Na čtyřech pokojích byl zaveden takzvaný rooming-in, což je nepřetržitý kontakt novorozence s maminkou.

Vzhledem k výraznému snížení počtu onemocnění tuberkulózy se oddělení TRN začalo zabývat hlavně diagnostikou a léčbou nádorových onemocnění plic. K tomu zde vzniklo bronchologické centrum, ve kterém lékaři ošetřovali nemocné celého Severomoravského kraje. Na vysoké úrovni byla ve Vítkovicích také diagnostika v dětské bronchologii. Mezi nové metody v tomto oboru začaly od roku 1983 v nemocnici patřit například transtorakální punkce.

Jipky získaly pojízdný rentgenový přístroj

Kožní oddělení mělo v této době ve Vítkovické nemocnici funkci krajského oddělení, v roce 1980 tady lékaři zavedli jako jediní v celé republice takzvané světloléčebné oddělení. Otevřeli také nástavbové ambulance v tomto oboru. Patří mezi ně různé poradny, a to dětská, flebologická, venerologická či andrologická pro choroby vlasů.

Oční oddělení získalo tehdy do svého vybavení operační mikroskop, což zpřesnilo operační výkony na očích. Také přístroj zvaný optiglaukom s počítačem umožňoval mnohem lepší diagnostiku glaukomu.

Ortopedické oddělení ve spolupráci s oddělením interním začalo provádět artroskopie, a to od roku 1979. Ve stejném roce nemocnice vybavila rentgenové pracoviště pojízdným rentgenovým přístrojem pro potřebu jednotek intenzivní péče a resuscitačního oddělení.

Sdílejte článek