Společnost
11/02/2019 Admin PATRIOT

Výročí: 16. února 1893 vznikla deputace za českou školu v Moravské Ostravě

Dne ​16. února 1893 vyslala Matice Ostravská do Vídně deputaci k ministrovi kultu a vyučování Paulu Gautschovi.

Předložila mu pamětní spis, kde vylíčila školskou situaci na Ostravsku a žádala zřízení české střední školy v Moravské Ostravě.

Povzbuzeni přijetím ministra po svém návratu referovali, že „Jeho Excelence zřízení školy… příznivě přijala, z čehož čerpána naděje, že stát sám otázku střední školy… v úvahu béře.“

Bohužel jejich naděje se nesplnily a matice musela opět spoléhat jen na své síly. První česká střední škola - reálné gymnázium - byla v Moravské Ostravě otevřena zásluhou matice až v r. 1897, kdy ve městě fungovaly již dvě německé střední školy.

K zestátnění gymnázia dosud vydržovaného pouze z matičních prostředků došlo v r. 1907.

Škola tak mohla vydávat celostátně platná vysvědčení a konat maturitní zkoušky, aniž by jejich výsledky musely být ověřovány na některém z veřejných ústavů a byla také ekonomicky zajištěna její budoucí existence.

Sdílejte článek