Společnost
26/11/2022 Petr Broulík

Zeleň, široké chodníky, cyklostezky. Ulice 28. října se promění ve velkorysý bulvár

Návrh proměny ulice 28. října, jak ji navrhuje architekt Jiří Weinzettl z Atelieru 111 architekti, který získal Českou cenu za architekturu 2022, budí pozornost.

Koncept studie tohoto atelieru obsahuje podobu úseku u Domu kultury města Ostravy, a to od Divadla Petra Bezruče po západní hranu sadu Dr. Milady Horákové. V budoucnu se může tento úsek proměnit ve velkorysý bulvár, který propojí zásadní stavby a prostranství místa – nový koncertní sál, krajský úřad, vědeckou knihovnu Černou kostku nebo revitalizovaný sad Dr. Milady Horákové.

Návrh bulváru nabízí komfort pro dopravu, cyklisty i pěší

Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA) dostal před časem od města Ostravy za úkol připravit vizi úpravy dvanáct kilometrů dlouhé ulice 28. října. Oslovil pražský Atelier 111 architekti a architekt Jiří Weinzettl představil jak radnici tak veřejnosti možnou proměnu asi nejvýznamnějšího úseku této městské třídy.

Jeho návrh zpracovává tento prostor jako strukturovanou komunikaci, která nabídne komfortní a široký prostor pro městskou hromadnou dopravu, cyklisty i chodce. Umožní také průjezd těm autům, které tuto komunikaci berou jako trasu uvnitř zástavby Ostravy. „Pro tranzit Ostravou mají sloužit jiné komunikace,“ zdůraznil architekt Jiří Weinzettl.

Dopravu v návrhu odděluje hustý pás zeleně se stromy

Stavba bulváru má navázat na přestavbu Náměstí republiky, přístavbu nového koncertního sálu filharmonie nebo takzvanou Černou kostku, tedy stavbu nové knihovny.

Návrh proměny tohoto šest set metrů dlouhého úseku třídy 28. října počítá se samostatnými jednosměrnými cyklostezkami na obou stranách bulváru a také s výstavbou hustého pásu zeleně v podobě stromů, které budou po obou stranách oddělovat tramvajovou trať a pás pro automobily od komunikací pro pěší a cyklisty.

Vizualizace: Atelier 111 architekti

„Příští rok bychom se chtěli dostat k projekční fázi, kterou vizi architektů přetaví do konkrétního řešení,“ řekla náměstkyně primátora pro investice Zuzana Bajgarová.

Bulvárem projede v budoucnu deset až dvacet tisíc aut denně

Architekt Jiří Weinzettl z Atelieru 111 architekti míní, že ulice 28. října se stává právě chystanými významnými stavbami třetím „ohniskem“ výstavby v Ostravě vedle historického centra a Dolních Vítkovic. „Kromě síně filharmonie a Černé kostky třeba i parkovacím domem u krajského úřadu nebo obnovou Grossmannovy vily. A současný stav ulice 28. října neodpovídá významu všech těchto plánovaných staveb. A měl by se nějak změnit,“ míní Jiří Weinzettl.

Jeho atelier počítá s tím, že úsekem, který zpracovával, projede v budoucnu deset až dvacet tisíc aut za den. „Tomu se nevyhneme, proto navrhujeme bulvár rozdělený na jednotlivé plochy. I nadále tam budou jezdit tramvaje, jen plocha tratí bude vydlážděna z velkoformátové dlažby, která bude umožňovat také jízdu aut integrovaného záchranného systému nebo MHD. Na tramvajové trati navážou dopravní pruhy nejodolnějšího a nejtiššího asfaltového povrchu,“ popisuje.

Více přechodů pro chodce a cyklisty, šikany sníží rychlost aut

Zcela novým prvkem bude dvoumetrový pruh zeleně, který lemuje dopravní pruhy. „Budou ho tvořit vzrostlé stromy s korunami, ale i nízká zeleň, které budou tvořit pocitovou bariéru a rozhraní s významnými stavbami a parky. Na to navážou po obou stranách jeden a půl metru široké cyklotrasy. Na ně naváže chodník šířky dva metry vydlážděný nebo z řezané mozaiky z přírodního materiálu,“ představil návrh proměny třídy 28. října architekt Jiří Weinzettl.

Bulvár by měl mít i více přechodů a přejezdů pro cyklisty, většina by měla být světelně řízena. „Chceme, aby na bulváru byl provoz bezpečnější. Proto vytváříme v návrhu i různé ostrůvky a šikany, tedy překážky, které by měly snižovat přirozeně i rychlost bulvárem projíždějících aut. Aby tudy doprava nehnala,“ říká architekt.

Zelený pás poslouží i pro sloupy, lavičky či stojany na kola

„Pás vysoké zeleně podél dopravních pruhů chceme narušit jen v místě, kde bude budoucí koncertní sál, abychom dali jeho architektuře vyniknout, ale to záleží na diskusi s městem. V zeleném pruhu by byly i trakční sloupy pro tramvajové vedení, stožáry veřejného osvětlení a mobiliář, jako jsou lavičky, odpadkové koše či stojany na kola,“ říká Jiří Weinzettl.

Například u Divadla Petra Bezruče by měly vzniknout tři nové přechody pro pěší a cyklisty. „Protože tam není dost místa, tady si pás zeleně nemůžeme dovolit, ale je tam samostatný cyklistický pruh a snažíme se tam rozšířit maximálně chodník pro návštěvníky divadla,“ představil svou vizi architekt Jiří Weinzettl, který získal 8. listopadu hlavní cenu v soutěži Česká cena za architekturu 2022 organizované Českou komorou architektů za návrh Domu na Kozině, který stojí v jihočeských Trhových Svinech.

Sdílejte článek