Společnost
10/03/2016 ČTK

Životní prostředí, bezpečnost, vylidněné centrum. Ostrava v anketě zjistila, co se lidem nelíbí

Kvalita životního prostředí, bezpečnost a kultura chování obyvatel patří k nejpalčivějším problémům, které trápí obyvatele Ostravy.

Vyplývá to z dotazníkového šetření, které si město nechalo zpracovat kvůli přípravám nového strategického plánu rozvoje města pro roky 2017 až 2023. Novinářům to dnes řekl Daniel Konczyna, který se na přípravě plánu podílí.

„Ostravané jsou s životem v Ostravě spokojeni na 64 procent, což odpovídá tomu, že více obyvatel je spokojeno s životem v Ostravě, chce tady bydlet. Jsou spokojeni s dopravou, se zdravotními a sociálními službami,“ uvedl Konczyna.

Dotazník vyplnilo přes 6800 lidí, kteří v Ostravě žijí, studují a pracují. Anketa ale potvrdila i dlouhodobý trend vylidňování města. Ukázala, že až 25 procent produktivních obyvatel a rodin s dětmi zvažuje stěhování z města.

Výsledky dotazníků v nejbližších týdnech doplní další analytická data nebo strukturované rozhovory s odborníky a osobnostmi. Na analytickou fázi přípravy strategie naváže tvorba vize, strategických cílů a návrh opatření.

„V průběhu celého roku 2016 budeme lidi vyzývat, aby se do tvorby plánu dále zapojili. Chystáme řadu diskuzí a různých setkání. Podněty a představy o městě budeme od dubna sbírat na náměstích, akcích a frekventovaných místech,“ uvedl primátor Tomáš Macura (ANO).

Při tvorbě strategického plánu město už začalo využívat také takzvanou pocitovou mapu. Poprvé si ji vyzkoušeli studenti, kteří s pomocí různobarevných nálepek mohli označovat například to, kde se ve městě necítí dobře nebo kam by vzali návštěvu.

„Spousta studentů vyznačila, že se jim příliš nelíbí v Přívoze a město by tam asi mělo soustředit svou pozornost. Zároveň mají smíšené pocity z centra. Spousta studentů doporučuje v případě, že sem přijedou nějací návštěvníci, aby zhlédli Dolní oblast Vítkovic jako dominantu atraktivit,“ řekl Konczyna.

Sdílejte článek