Společnost
22/09/2022 Petr Sobol

Změna, kterou Ostrava potřebuje. Černou louku čeká zásadní proměna

Jasná pravidla pro rozvoj území Černé louky nastaví nová urbanistická studie. Jejím zpracováním byl v roce 2022 pověřen Městský ateliér prostorového plánování a architektury.

V okolí Černé louky se v poslední době probouzí stavební aktivita – vyrůstá zde bytový komplex Nové Lauby, budovy Ostravské univerzity a v přípravě je projekt rekonstrukce Pivovarské ulice. Město Ostrava proto usiluje o nastavení jasných pravidel rozvoje území.

Možnosti nastínil návrh nizozemského studia Maxwan, který v roce 2010 zvítězil v městem vypsané ideové architektonicko-urbanistické soutěži. Podle něj zde má být živý městský park lemovaný prstencem staveb, který je potřeba dostavět. Vývoj v uplynulých více než deseti letech však výrazně proměnil okolnosti pro další rozvoj Černé louky. Nová urbanistická studie má lépe odrážet aktuální požadavky a možnosti města i změněné podmínky.

„Rostoucí atraktivita centra města a přetíženost Komenského sadů – nejvyhledávanějšího místa pro rekreaci v Moravské Ostravě – zvyšuje tlak na vznik nových městských parků. Jednou z odpovědí může být využití potenciálu Černé louky, která by mohla doplnit místa pro rekreaci okolo řeky Ostravice,“ uvádí Pavel Řihák, urbanista působící v MAPPA. Rozvojem takových míst může v budoucnu vzniknout propojená rekreační osa od Landeku až po haldu Hrabůvka,“ dodává.

Názory lidí, kteří na Černé louce tráví čas, nebo tudy jen procházejí, ovlivnily směřování studie již v počátku prací. Zpracovatelský tým ateliéru MAPPA v červenci letošního roku zjišťoval jejich postoje pomocí online dotazníku i anketou v terénu. Z dvou set odpovědí vyplynulo, že lidé si na Černé louce cení především její pohodové atmosféry, kterou si přejí pokud možno zachovat.

Podněty a připomínky k plánu na přeměnu území Černé louky, které zazní na veřejném projednání 27. září v Divadle loutek Ostrava, MAPPA vyhodnotí a zapracuje do studie. Ta bude hotova na přelomu roku 2022 a 2023.

Urbanistická studie Městského ateliéru prostorového plánování a architektury stanoví pravidla pro jednotlivé zastavitelné plochy a podmínky, za kterých je možné na nich stavět. Určí také, jaké má být jejich budoucí funkční využití. Součástí studie budou také standardy veřejného prostranství a koncepce dopravní, technické i modrozelené infrastruktury, tak, aby vedení sítí územím umožňovalo výsadbu nové zeleně. Dokument popíše i možné etapy postupné proměny Černé louky.

Sdílejte článek