Politika
04/09/2022 ČTK

Co v Ostravě změníte? Jaké plány mají kandidáti na primátora města

​Investice do Městské nemocnice Ostrava, dostupného bydlení či dopravní infrastruktury by měly patřit k hlavním investičním prioritám Ostravy v nadcházejícím volebním období.

Před komunálními volbami, které se budou konat 23. a 24. září, to řekli oslovení kandidáti na primátora. Největší rozpory mezi politiky vyvolává zamýšlená několikamiliardová stavba koncertní haly, která má vzniknou podle návrhu amerického architekta Stevena Holla.

1./ Jaké investiční projekty považujete za prioritu pro příští volební období?

Jan Dohnal (Koalice SPOLU): "Podporujeme zejména projekty, na jejichž přípravě a případně i zahájení realizace jsme se často významně podíleli. Pouze heslovitě několik příkladů: investice do výstavby potřebných nových bytů, do dopravní infrastruktury, estetizace veřejného prostoru, rekonstrukce domova pro seniory Korýtko, výstavba projektovaného domova pro seniory v Mariánských Horách, celkové modernizace městské nemocnice, výstavby žádaných parkovacích domů či do oblasti sportu a kultury."

Peter Harvánek (Svoboda a přímá demokracie): "Pro mladé rodiny, seniory a nízkopříjmové to jsou městské byty s regulovaným nájmem. Pro středně příjmové podpora výstavby družstevních bytů. Dále rozšiřování tramvajové a trolejbusové sítě s budováním záchytných parkovišť, pro rezidenty budování parkovacích domů nadzemních i podzemních."

Andrea Hoffmannová (Česká pirátská strana): "Všechny investice spojené s klimatickým plánem Ostravy. Konkrétně to znamená investice do udržitelné dopravy, snižování energetické náročnosti budov, nastartování komunitní energetiky. A také výstavbu nové městské tržnice, která lidem přinese čerstvé lokální potraviny."

Jiří Jureček (Starostové pro Ostravu): "Investice do Městské nemocnice Ostrava, kde je potřeba vybudovat zcela nový chirurgický pavilon, ale také 'investovat' do přetíženého personálu. Dobudování páteřní infrastruktury, tedy dostavba Severního spoje, Místecké ulice a výstavba druhého mostu přes Odru. Výstavba domovů pro seniory, dostupné startovací byty, zvýšení kapacit ve školkách, rozšíření parkovacích míst."

Martin Juroška (Ostravská levice - sdružení KSČM a NK): "Naše priority vychází ze skutečných potřeb lidí. Takže v prvé řadě to je bydlení, do něhož řadíme i bydlení pro seniory s doprovodnými službami domovů pro seniory. Přestat prodávat pozemky developerům a stavět na nich byty. Chceme na to založit fond s roční alokací minimálně 200 milionů korun. Dále chceme vybudovat například pořádný krytý aquapark, zvýšit investice do komunikací a veřejných prostranství. Důležitý je pro nás i převzetí kontroly nad ostravským vodárenstvím."

Petr Kajnar (ČSSD a hnutí LEČO): "V době nesmírně drahých energií a jejich nedostatku je budování komunitní energetiky na prvním místě. Vymezení území pro fotovoltaiku, nasazení tepelných čerpadel musí co nejdříve zásobovat teplem všechny školy, divadla, sportovní zařízení a úřady. Severní spoj, který odstraní dopravní zatížení Poruby."

Tomáš Macura (ANO): "Jsme zodpovědní za všestranný rozvoj města, a proto i investiční zdroje vynakládáme koncepčně a proporcionálně do všech jeho oblastí. Z hlediska naléhavosti spatřuji jako největší prioritu investice do zdravotnických a sociálních služeb - modernizace městské nemocnice a domovů pro seniory, do vodohospodářské infrastruktury a do opatření reagujících na klimatickou změnu a energetickou krizi.

Lukáš Semerák (Ostravak): "S ohledem na demografické prognózy musíme výrazně investovat do vzdělávání zdravotnických a sociálních pracovníků. Město by dále mělo finančně podporovat stáže a výměnné pobytu studentů středních a vysokých škol, zejména v rámci EU. Aktuálně je k zamyšlení vytvoření jakési 'záchytné sítě' pro lidi zasažené vysokými cenami energií. Jedná se o velmi zranitelné skupiny samoživitelek a seniorů. Styděl bych se, pokud by ceny energií v Ostravě vyháněly lidi z domovů. Musíme urychleně zahájit výstavbu kvalitních dostupných bytů a zajistit modernizaci Městské nemocnice Ostrava."

2./ Kdybyste se dostali do zastupitelstva, v jakém stavu chcete mít město za příští čtyři roky?

Jan Dohnal (Koalice SPOLU): "Aby Ostrava zase o hodný kus pokročila na cestě k jedinečnému metropolitnímu městu. Chceme, aby se z Ostravy stalo moderní technologické centrum Evropy. Aby zde působila moderní průmyslová odvětví, která vytvoří pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou. Aby zde byly kvalitní vysoké školy, které přitáhnou studenty, a ti zde budou chtít po ukončení studia zůstat. Chceme moderní a odvážné stavby, nové byty, krásné centrum i sídliště, prostě Ostravu, na kterou budeme všichni náležitě hrdí."

Peter Harvánek (Svoboda a přímá demokracie): "Chci, aby už byl nastartován návrat bývalé prosperity našeho města. Dále mít moderní, pulsující, živé centrum města, lákající k procházce, posezení, zábavě, nakupování, ne šedivé, nudné, liduprázdné ulice a vystěhované obchody s prázdnými výkladními skříněmi. A bude vyřešena dostupnost stomatologů."

Andrea Hoffmannová (Česká pirátská strana): "Chceme vzdělanější a přívětivější město pro lidi všech generací, které bude ohleduplné k životnímu prostředí. Vyšší a lepší vzdělání je cesta k vyšším mzdám a dalšímu rozvoji Ostravy. Motivující veřejný prostor je cesta ke kvalitnějšímu a spokojenějšímu životu."

Jiří Jureček (Starostové pro Ostravu): "Ve stavu, kdy projedete z Poruby do centra Ostravy do 15 minut po Severním spoji i MHD. Kdy nebudete muset hledat místo na zaparkování, protože bude dostatek parkovacích domů a infotainment v ulicích vám ukáže, kde a kolik je volných míst. Kdy v městské nemocnici nebudete čekat na odborné vyšetření několik měsíců. Kdy nebudete muset na úřad, protože s ním budete komunikovat plně elektronicky. Kdy městské zastupitelstvo nebude schvalovat, co nechce to obvodní, ale naopak bude rozhodovat ve spolupráci.

Martin Juroška (Ostravská levice - sdružení KSČM a NK): "V lepším, než je nyní. Místní politické elity dlouhodobě v Ostravě nejsou ochotny nabídnout lidem takové služby, které jsou v jiných městech běžné. To chceme změnit."

Petr Kajnar (ČSSD a hnutí LEČO): "Více pracovních příležitostí a firem v oborech s vysokou přidanou hodnotou, které vytvářejí kariérní příležitosti pro absolventy ostravských škol, rostoucí počet obyvatel, víc dostupného bydlení pro lidi v obecních bytech, větší energetická soběstačnost a levnější teplo a elektřina. Bezpečnější díky městské policii, která stíhá lumpy. Lepší možnost parkování v centru a na sídlištích."

Tomáš Macura (ANO): "Pevně věřím, že se do zastupitelstva dostaneme. Od roku 2016 systematicky, krok za krokem, naplňujeme Strategický plán rozvoje města FajnOVA, který je prostřednictvím celé řady projektů a opatření zaměřen na růst kvality života ve městě. V souladu s ním chceme mít za další čtyři roky Ostravu zase o kus zdravější, bezpečnější, kulturnější a vzdělanější, s širší nabídkou dobrých pracovních míst i kvalitního bydlení a s atraktivním veřejným prostorem. A nadále ve výborné ekonomické kondici."

Lukáš Semerák (Ostravak): "Na zázraky nevěřím, vím však, že jsme schopni dosáhnout toho, aby Ostrava byla bezpečná. Přitažlivá pro mladé a současně přívětivá pro starší generaci. Ostatně se zpřístupňováním města seniorům musíme začít hned tak, aby co nejdéle dokázali žít běžným životem v přirozených podmínkám."

3./ Nakolik považujete za důležitou plánovanou výstavbu koncertní haly v Ostravě. Je pro vás tento projekt investiční prioritou nebo upřednostňujete jiný a jaký?

Jan Dohnal (Koalice SPOLU): "Je nám jasné, že tento projekt, zejména vzhledem k vysokým nákladům, ostravskou veřejnost rozděluje. My k němu chceme přistupovat seriózně a pragmaticky. Pokud existuje jednoznačný příslib k získání značných externích financí na jeho realizaci, bylo by chybou tento jedinečný koncertní sál, který bude ozdobou přinejmenším celého kraje, nerealizovat. Navíc si musíme uvědomit, že součástí stavby je i nutná oprava stávajícího Domu kultury města Ostravy, která sama tvoří značnou část nákladů."

Peter Harvánek (Svoboda a přímá demokracie): "V dnešní ekonomické situaci, se skokově rostoucí inflaci, není výstavba koncertní síně naší prioritou. Naopak dáváme přednost pomoci občanům zasaženým současnou krizí a drahotou."

Andrea Hoffmannová (Česká pirátská strana): "Stavba koncertní haly je pro nás symbolem nové Ostravy. Vedle ní ale také musíme posunout uvažování o investicích radnice směrem k udržitelnému městu."

Jiří Jureček (Starostové pro Ostravu): "Moderní město potřebuje moderní stavby, ale ne za každou cenu. Za čtyři miliardy můžeme mít například zrekonstruovaný Dům kultury, deset nových školek a další stovky staveb v městských obvodech, které si lidé sami vyberou. Jedná se o stavbu nadnárodního významu, a proto budeme prosazovat změnu ve skladbě financování. Koncertní halu podpoříme jen za podmínky, pokud bude tedy spoluúčast města Ostravy opačná. Větší část by měl poskytnout stát, kraj a pak až město Ostrava."

Martin Juroška (Ostravská levice - sdružení KSČM a NK): "Z koncertní haly udělalo vedení města fetiš. Kdyby chtěli postavit koncertní halu, tak už mohla být dostavěna nebo ve významném stupni rozestavěnosti. V Polsku nedávno otevřeli halu za 500 milionů korun. My koncertní halu za čtyři, pět, či kolik to nakonec bude miliard korun, stavět nechceme. Za takové peníze bychom mohli vytrhnout Ostravě trn z paty v mnoha jiných oblastech."

Petr Kajnar (ČSSD a hnutí LEČO): "Koncertní halu jsem plánoval už v roce, kdy se Ostrava ucházela o Evropské hlavní město kultury. Měla stát na zemi a ne nad kulturním domem a proto by stála miliardu a nikoli pět. Projekt byl opuštěn. V době, kdy nebudeme vytápět školy na normální teplotu a město bude platit o miliardu na energiích více a stejně i obyvatelé města, je investice do soběstačné energetiky prioritou."

Tomáš Macura (ANO): "Výstavbu koncertního sálu považujeme za důležitou, pokud opravdu chceme, aby naše město bylo moderní evropskou metropolí. Tato infrastruktura ve městě chybí a připomeňme, že Ostrava o její výstavbu usiluje již 160 let. Záměr byl i součástí kandidatury na Evropské hlavní město kultury 2015. Nyní jsme realizaci zdaleka nejblíž, máme špičkový projekt světové úrovně a zřejmě neopakovatelnou možnost získání externích zdrojů. Nevyužít toho, by byla zmařená příležitost. Ale o životně nezbytnou investici, s výjimkou nutné rekonstrukce Domu kultury města Ostravy, nejde."

Lukáš Semerák (Ostravak): "Ostrava jako krajská metropole si důstojné zázemí pro vážnou hudbu nepochybně zaslouží. Naplnění tohoto cíle se však nesmí dít na úkor ostatních potřeb, jakými je například oprava městské nemocnice nebo výstavba nových bytů. Současný projekt je kvalitní, ovšem mimo finanční možnosti města. Navíc potřebuje odborně revidovat. Pro jeho realizaci bude nezbytné aktivním přístupem zajistit nejméně 60 procent externích zdrojů na jeho realizaci a minimálně 70 procent na budoucí provoz."

4./ Co aktuálně považujete za největší problém krajského města a jak ho chcete řešit?

Jan Dohnal (Koalice SPOLU): "Potřebujeme zastavit úbytek obyvatel. Mladí odcházejí na vysoké školy jinam a už se nevracejí, část lidí se stěhuje do satelitů, protože tak řeší nedostatečnou nabídku vhodného bydlení, a další lidé odcházejí prostě za lepšími pracovními možnostmi. Potřebujeme tedy kvalitní a dobře ohodnocená pracovní místa navázaná na výzkum a moderní průmyslová odvětví, kvalitní vysoké školy, nové a dostupné byty, fungující služby, lepší životní prostředí, vyšší bezpečnost a kvalitní volnočasové vyžití."

Peter Harvánek (Svoboda a přímá demokracie): "Těch problémů je více, ale jedním z největších je akutní nedostatek stomatologů a zhoršující se dostupnost zdravotní péče. Řešením je podpora rozvoje lékařské fakulty Ostravské univerzity a modernizace městské nemocnice Fifejdy."

Andrea Hoffmannová (Česká pirátská strana): "Aktuálně samozřejmě rostoucí ceny energií. Minulá vláda hrubě podcenila energetickou bezpečnost ČR a udržitelné zdroje energie. Potřebujeme začít využívat energii ze slunce i další udržitelné zdroje, které jsou levnější. Potřebujeme nastartovat komunitní energetiku. Ušetří to peníze nás všech."

Jiří Jureček (Starostové pro Ostravu): "Parkování. Zejména ve větších obvodech – na Jihu, v Porubě, v centru Ostravy. Základem je výstavba parkovacích domů, kdy je na malé ploše možné umístit desítky i stovky aut najednou."

Martin Juroška (Ostravská levice - sdružení KSČM a NK): "Město je společenství občanů. Občané teď stojí před mnoha problémy. Zejména řeší, zda vyjdou se svými rodinnými rozpočty. Z úrovně města jsou tyhle problémy řešitelné minimálně. Ale i tak bychom rádi lidem ulehčili v krizi žití: nezvyšovat ceny veřejných služeb, nezvyšovat nájemné v městských bytech, zlevnit výrazně MHD (100 korun za měsíční jízdenku), bezplatnou MHD pro školáky jako v Praze, volnočasové vouchery pro děti na kroužky a podobně."

Petr Kajnar (ČSSD a hnutí LEČO): "Kromě aktuálního problému s energiemi se jedná a dlouhodobý problém transformujícího se města. Úbytek obyvatel. Když jsem vedl město, počet obyvatel začal růst, protože jsme byli město s největším přílivem investorů. Dnes investoři město míjejí, protože pro radnici nejsou prioritou. Zaměřit se na příliv peněz a tvorbu míst s vysokou mzdou v oborech s vyspělými technologiemi."

Tomáš Macura (ANO): "Největší problém našeho města spočívá v jeho sociálně-ekonomické a demografické struktuře. Jde především o stárnutí obyvatel, komparativně nižší úroveň vzdělání, vysoký podíl osob v exekucích a problematiku sociálně vyloučených lokalit. Kromě investic do podpory vzdělávání, podnikání a do rozšíření infrastruktury zdravotnických a sociálních zařízení je nezbytný další rozvoj projektu sociálního bydlení spojený s doprovodnými sociálními službami."

Lukáš Semerák (Ostravak): "Znečištěné ovzduší, bezpečnost ve veřejné prostoru a odliv mladých. Vše spolu souvisí. Se znečišťovateli se musí férově, ale tvrdě jednat. Současný primátor je osm let velitelem městské policie a neustále zhoršující se bezpečnostní situace ve městě ukazuje, že svou funkci nezvládá. Je nutné provést odbornou reformu městské policie, udělat z ní respektovaného garanta bezpečné Ostravy."

Sdílejte článek