Byznys
03/09/2023 Petr Sobol

Firmy v kraji letos zvýšily mzdy o 7,5 procent, chybí jim kvalifikovaní zaměstnanci

Podle průzkumu společnosti Indicada a Moravskoslezského paktu zaměstnanosti letos moravskoslezské firmy navýšily mzdy průměrně o 7,5 procent. Vyplývá to z dat získaných v červenci a srpnu u 31 společností v kraji, které dohromady zaměstnávají více než 30 tisíc lidí.

Moravskoslezský kraj nadále trpí dlouhodobým úbytkem obyvatelstva. Výjimkou byl podle dat statistického úřadu jen minulý rok, kdy počet obyvatel nepatrně narostl v důsledku války na Ukrajině. Odborníci z Moravskoslezského paktu zaměstnanosti upozorňují, že setrvale klesá především počet lidí v produktivním věku, což se stále více negativně odráží na stavu místního trhu práce.

K poslednímu dni minulého roku bylo v Moravskoslezském kraji zaměstnáno 561 tisíc osob, a to nejčastěji na pozicích pracovníci ve službách a prodeji, specialisté, obsluha strojů a zařízení, montéři; řemeslníci a opraváři.

Tito lidé byli nejčastěji zaměstnaní ve zpracovatelském průmyslu, stavebnictví a ve velkoobchodě a maloobchodě. Podíl nezaměstnaných osob dosáhl k 31. červenci 2023 hodnoty 4,9 procent. Horšího výsledku dosahuje pouze Ústecký kraj s 5,4 procenty. Okresy Karviná (8,2 procent), Bruntál (5,9 procent) a Ostrava-město (5,1 procent) zároveň patří do první desítky okresů s nejvyšší nezaměstnaností v Česku. Ostatní okresy v kraji vykazují naopak nižší podíl nezaměstnaných osob, než je český průměr.

Dlouhodobě je nejvíce volných pracovních míst na pozicích pro obsluhu strojů a zařízení, montéři (4 277) a na pozicích pro řemeslníky a opraváře (2 721). Nejvíce uchazečů o zaměstnání je naopak na pozicích pro pomocné a nekvalifikované pracovníky (14 662).

Struktura nezaměstnaných představuje velký problém do budoucnosti. Pro osoby s nízkou kvalifikací je již dnes velmi obtížné najít uplatnění na trhu práce. Příchod trendů v podobě průmyslu 4.0 a digitalizace tento problém ještě prohloubí.

Průměrný hrubý plat dosáhl v roce 2022 v Moravskoslezském kraji hodnoty 44 516 korun, průměrná mzda byla 38 451 korun. S výjimkou Prahy jsou tyto hodnoty srovnatelné napříč českými kraji.

„Nejdůležitější zprávou pro celý Moravskoslezský kraj je, že se celková nezaměstnanost drží pod 5 procenty. Na druhou stranu platí, že máme nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců a firmy musí o jejich získání a udržení velmi bojovat,“ vysvětluje ředitel projektu Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Martin Navrátil.

Že mají firmy zájem o další zaměstnance a snaží se ty stávající co nejvíce udržet, potvrzuje i kvalitativní výzkum personální agentury Indicada „Moravskoslezské firmy letos navýšily mzdy v průměru o 7,5 procent oproti loňskému roku. Příští rok podle našeho průzkumu zvažují další růst o 6 až 8 procent,” doplňuje ředitel společnosti Indicada Tomáš Buchwaldek.

Kromě navyšování mezd se firmy v kraji soustředí i na úpravu nabídky zaměstnaneckých benefitů. Data ukazují, že jejich oblíbenost se napříč pozicemi liší. Zatímco zaměstnanci na dělnických pozicích preferují stravenky, 13. a 14. plat nebo svozovou dopravu do zaměstnání, administrativní pracovníci oceňují především delší dovolenou, možnost pracovat z domova nebo flexibilní pracovní dobu.

Z výzkumu také vyplynulo, že se firmy v Moravskoslezském kraji obávají snížení flexibility na trhu práce v důsledku omezení krátkodobých úvazků, které zvažuje vláda u dohod konaných mimo pracovní poměr.

Mnoho firem v Moravskoslezském kraji je na konci dodavatelských řetězců a jejich odběratelé jim často mění rozsah i složení zakázek — někdy i z týdne na týden. U pracovních pozic, na kterých nemohou garantovat stabilní práci, tak více než společnosti v jiných krajích potřebují zachovat velkou míru flexibility.

Další komplikací pro místní společnosti je nepružné zaměstnávání cizinců. Počet volných pracovních pozic v kraji dlouhodobě převyšuje počet lidí, kteří práci hledají.

Podle personálního ředitele opavské strojírenské společnosti Ostroj Ladislava Botura budou mít moravskoslezské firmy bez dostatečného přílivu zahraničních pracovníků brzy potíže s plněním zakázek.

„Mají-li být místní společnosti konkurenceschopné na poli obchodu, musí mít zajištěny i konkurenceschopné podmínky v oblasti zaměstnávání pracovní síly. To mimo jiné znamená flexibilnější zaměstnávání zahraničních pracovníků. Je a bude to jedna z důležitých cest, jak místním firmám pracovní sílu zajistit,“ upřesňuje Botur.

Sdílejte článek